Nhảy tới nội dung

Đánh giá năm

I. Tổng quan

Buổi đánh giá nhân sự Năm là một buổi làm việc trực tiếp, nghiêm túc, cởi mở, 1-1 giữa Cấp trên và Cấp dưới trực tiếp.

Đánh giá nhân sự năm có vai trò quan trọng nhằm xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc, đóng góp của nhân sự trong 1 năm qua vào Mục tiêu chung của Doanh nghiệp nhằm để tăng lương, đề xuất thăng tiến hoặc định hướng khác. Nó được lưu trữ cẩn thận vào hồ sơ nhân sự trong công ty.

II. Sự chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, hãy cùng ghi nhớ một vài điểm sau dành cho Người đánh giá và cả Người được đánh giá:

1. Người đánh giá:

 • Lên lịch cho cuộc gặp gỡ ít nhất 1 tuần.
 • KHUYẾN KHÍCH tiến hành ở bên ngoài công ty.
 • Dùng khung câu hỏi trên Simplamo để tập trung mạch nói chuyện.
 • Đối với mỗi tiêu chí đánh giá cần có dữ kiện thực tế.
 • Nên khen ngợi, ghi nhận thành tích / sự nỗ lực của nhân viên
 • Ghi chú nhanh lại các ý nhân viên trao đổi trên Simplamo.
 • Thực hiện đánh giá nhân viên & đánh giá kỹ năng lãnh đạo - quản lý của bản thân sau đó chỉ bấm “Lưu” trên Simplamo.

2. Người được đánh giá:

 • Sau khi nhận được Email về cuộc đối thoại phải thực hiện tự đánh giá trước ngày gặp gỡ chính thức. Sau đó hãy chọn “Hoàn thành” để Cấp quản lý có thể nhìn thấy được kết quả của bạn tự đánh giá.
 • Nên trung thực, cởi mở với các vấn đề / đề xuất
 • Đúng lịch hẹn

III. 8 Nội dung Đối thoại

Buổi làm việc này trên Simplamo bao gồm 8 phần như sau:

 1. Đánh giá giá trị cốt lõi: Nhận diện đúng người/right people

 2. Đánh giá Vai trò trên sơ đồ trách nhiệm giải trình: Nhận diện đúng vị trí/right seat

  (xem lại phần “Làm sao biết một người thực sự phù hợp”)

 3. Đánh giá kết quả làm việc: Sử dụng dữ liệu Mục tiêu ưu tiên, Chỉ số, Hành động. Hãy tập trung vào câu hỏi “điều gì hiệu quả” và “điều gì chưa hiệu quả”.

 4. Điểm mạnh & Thành tựu: Liệt kê Điểm mạnh và Thành tựu nổi bật đã đạt được 1 năm qua.

 5. Điểm cần phát huy: Liệt kê (các) điểm mà nhân sự cần cải thiện trong công việc

 6. Kế hoạch cải thiện: Lên kế hoạch hành động để xử lý (các) Điểm cần cải thiện trong công việc được nêu ra ở trên.

 7. Nhận xét bổ sung: Trả lời các câu hỏi sau:

  1. Điều tự hào nhất đã đạt được trong năm?
  2. Một việc có thể đã làm tốt hơn trong năm vừa rồi?
  3. Có thể tối ưu quy trình hơn ở bước nào?.
  4. Có nhận ra vấn đề cốt lõi để tập trung xử lý?.
 8. Đánh giá cấp trên:

  1. Năng lực quản lý
  2. Năng lực lãnh đạo

III. Cách tiến hành

2 Nội dung đối thoại đầu nhằm rà soát sau 3 Quý trong năm Nhân sự ấy có sự chuyển biến như thế nào về yếu tố Đúng người - Đúng vị trí.

Trong buổi đối thoại chính thức, Người đánh giá sẽ đóng vai trò là Điều phối chính. Hãy tuần tự làm theo 5 bước bên dưới tương tự Buổi đối thoại Quý.

Trong suốt buổi đối thoại, hãy ghi chú lại những điều chưa hiệu quả là “vấn đề/issue” để cùng nhau thảo luận ở Bước 4.

Bước 1: Khởi động

Cấp quản lý & Nhân viên chia sẻ 1 tin vui cá nhân, 1 tin vui công việc nổi bật trong năm.

Bước 2: Lắng nghe

Cấp quản lý / Người đánh giá lắng nghe Nhân viên của mình chia sẻ trước phần tự đánh giá bản thân theo khung 8 nội dung đối thoại đã được chuẩn bị trước.

Bước 3: Phản hồi

Cấp quản lý / Người đánh giá phản hồi Nhân viên các nội dung tương tự.

Đối với mỗi yếu tố đánh giá “Không” hoặc “-”, cần có khoảng 3 dữ kiện thực tế để xác thực.

Bước 4: Giải quyết vấn đề

Tại bước này hãy tiến hành phân loại 3 dạng vấn đề:

 • Vấn đề không thể xử lý được: Làm rõ và thống nhất với nhau. Nếu là vấn đề của cấp Công ty, Quản lý hãy ghi chú lại và nêu lên ở cuộc họp Cấp ban lãnh đạo.
 • Vấn đề Cấp quản lý giải quyết: Làm rõ với nhân viên về cách xử lý - Thời gian xử lý
 • Vấn đề nhân viên phải giải quyết: Làm rõ hoặc hướng dẫn nhân viên về cách xử lý - Thời gian xử lý.

Bước 5: Kết luận

Thống nhất các bước tiếp theo.

Cấp quản lý dựa trên phần tự đánh giá của nhân viên sẽ đưa ra những nhận định của mình và tiến hành đánh giá trên phần mềm. Bản kết quả của Cấp quản lý sẽ là bản cuối cùng được chuyển cho phòng nhân sự thực hiện các bước cần thiết liên quan.

Đối với Người đánh giá và cả Người được đánh giá - hãy đánh giá đối phương một cách trung thực tuyệt đối, và cần có dữ kiện trong suốt 1 năm làm việc để chứng thực đánh giá của mình (nên có 3 dữ kiện cho mỗi nhận định là Không/No hoặc (-) )).

Trên Simplamo bạn sẽ thấy màn hình cuối cùng hiển thị như sau:

Chúc bạn thành công.