Nhảy tới nội dung

Mục tiêu năm

I. Định nghĩa

Mục tiêu 1 năm trên Simplamo xoay quanh những con số:

 • Mục tiêu tài chính: Doanh thu, lợi nhuận mong muốn
 • Các chỉ số đo lường sự thành công
 • Mục tiêu phi tài chính: 3 đến 7 mục tiêu quan trọng trong năm ở cấp toàn doanh nghiệp đễ hỗ trợ đạt được Doanh thu, Lợi nhuận.

Tại sao chỉ có 3 đến 7 Mục tiêu? Vì “Ít hơn là nhiều hơn”. Khi một doanh nghiệp cố gắng làm nhiều thứ sẽ đánh mất sự tập trung, dàn trải nhân sự, kết quả là sẽ hoàn thành rất ít mục tiêu đề ra.

II. Vì sao phải thiết lập?

Một khi Bảng Mục tiêu năm hoàn thành bạn sẽ thấy chính xác những gì phải hoàn thành trong 12 tháng để giúp đạt được bức tranh 3 năm, sau cùng là chạm đến Mục tiêu 10 năm.

Toàn bộ nguồn lực sẽ tập trung lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, tạo lực đẩy cho công ty có cơ hội thành công lớn hơn.

Tạo cơ sở vững chắc cho việc Thiết lập Mục tiêu ưu tiên Quý mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau.

III. 4 Bước thiết lập

B1: Xác định ngày

Là ngày cuối cùng để tính kết quả hoạt động của Doanh nghiệp trong 1 năm. Thông thường sẽ là ngày cuối cùng của năm đó 31/12/20XX .

Tuy nhiên cũng có các trường hợp đặc biệt tuỳ vào ngành nghề kinh doanh mà ngày kết thúc năm tài chính có thể khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phù hợp.

B2: Tính toán Mục tiêu Tài chính

Có thể lấy con số ước tính của năm liền kề trước đó cộng thêm phần trăm / con số bạn mong muốn tăng lên.

Hãy cân đối các cơ hội, tài chính, thời gian, nguồn lực để có được con số mục tiêu chính xác.

B3: Xác định các chỉ số đo lường

Hãy trả lời câu hỏi “Doanh thu này đến từ đâu?” hoặc “Con số nào đo lường sự thành công?”.

Thông thường sẽ đến từ các yếu tố bạn có thể tham khảo bên dưới:

 • Số lượng khách hàng mới
 • Số lượng khách hàng cũ tái ký hợp đồng
 • Số hợp đồng trong nước
 • Số hợp đồng quốc tế

B4: 3 đến 7 Mục tiêu phi tài chính

Hãy trả lời câu hỏi “Đâu là 3-7 điều quan trọng nhất cần đạt để đạt được con số doanh thu bên trên?” và/hoặc “Đâu là 3-7 điều quan trọng nhất cần đạt để hiện thực hoá được bức tranh 3 năm?” (đọc phần “Tầm nhìn doanh nghiệp” nếu bạn chưa điền vào bức tranh 3 năm).

Viết các nhiệm vụ / mục tiêu theo chuẩn S.M.A.R.T.

 • S (Specific): Cụ thể, dễ hiểu
 • M (Measurable): Đo lường được (Gắn liền với các con số).
 • A (Attainable): Có thể đạt được (Có đủ nhân sự và ngân sách)
 • R (Realistic): Thực tế.
 • T (Time-bound): Có hạn hoàn thành.

Trong trường hợp liệt kê được quá nhiều mục tiêu trong danh sách, hãy cố gắng rà soát từng dòng, rút gọn lại còn tối đa 7 bằng cách sử dụng công thức “KEEP - KILL - COMBINE”:

 • KEEP - GIỮ - Để thực hiện trong năm
 • KILL - GIẾT / XÓA - Chưa gấp / chưa cần thiết thực hiện trong năm
 • COMBINE - KẾT HỢP - Thành một mục tiêu lớn.

Ví dụ 1 bảng kế hoạch năm.

Như vậy là bạn đã thiết lập được Kế hoạch 1 năm rõ nét cho doanh nghiệp của mình, hãy cùng thực hiện bước phân rã mục tiêu thành từng Quý và giao cho Người sở hữu.