Nhảy tới nội dung

Thiết lập Kỳ vọng mục tiêu

Việc thiết lập Kỳ Vọng cho chỉ số có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng, đo lường hiệu suất, đo lường tiến độ và đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Nó giúp xác định mục tiêu, đo lường kết quả thực tế so với mục tiêu, đánh giá tiến độ và đánh giá hiệu quả của các hoạt động. Điều này làm cơ sở để quản lý và cải thiện hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Các bước thao tác để thực hiện

Để tiến hành thiết lập Kỳ Vọng cho bảng chỉ số trên Simplamo, hãy thực hiện theo các bước thao tác sau:

Bước 1: Chọn đối tượng cần thiết lập Kỳ Vọng

Chọn chỉ số cần thiết lập Kỳ Vọng, trong trường hợp muốn thiết lập kỳ vọng cho 1 chỉ số ở Cấp Công Ty hãy chọn Leadership Team hoặc BOD tuỳ thuộc vào tên phòng ban mà tổ chức bạn thiết lập

Bước 2: Thiết lập kỳ vọng

Sau khi đã vào được màng hình trang Chỉ số và chọn được chỉ số cần thiết lập kỳ vọng hãy thực hiện chuỗi thao tác sau:

 • Nhấp chuột vào chỉ số cần thiết lập kỳ vọng.
 • Ở góc phải trên cùng của màng hình hãy chọn “Kỳ Vọng

 • Tại trang thiết lập kỳ vọng hãy nhấp chọn “Thêm điều kiện

 • Thiết lập lần lượt các trường thông tin, bằng cách trả lời các câu hỏi:

  • Kỳ vọng này cần được đo vào năm nào?
  • Thời gian chi tiết mà kỳ vọng này được áp dụng là khi nào?
  • Kỳ vọng này có quy tắc đo như thế nào so với mục tiêu?
  • Mục tiêu của kỳ vọng này là bao nhiêu?

 • Sau khi thiết lập thành công kỳ vọng cho chỉ số bạn hãy nhấp nút “Lưu

Đây là cách thiết lập kỳ vọng theo Tuần cho tổ chức của bạn. Tuy nhiên, bạn của có thiết lập kỳ vọng cho chỉ số theo Tháng, Quý, Năm bằng cách tương tự.

Cập nhật mục tiêu chỉ số, các giá trị trước đó có thay đổi không?

Khi thiết lập Kỳ vọng cho chỉ số bất kỳ thì kỳ vọng mới này chỉ được áp dụng theo thời gian được thiết lập (Tuần, Tháng, Quý, Năm) và hoàn toàn không ảnh hưởng đến các giá trị đã nhập trong khoảng thời gian trước đó.

Sau khi kết thúc thời gian áp dụng kỳ vọng, chỉ số sẽ ghi nhận lại giá trị mục tiêu đã thiết lập ban đầu của chỉ số đó.

Hướng dẫn thiết lập so sánh cùng kỳ

So sánh với kỳ trước là một phần quan trọng để đo lường tiến trình và hiệu suất của doanh nghiệp theo thời gian. Nó giúp chúng ta nhận biết sự cải thiện hoặc giảm sút so với kỳ trước, xác định xu hướng phát triển và đánh giá hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện. Ngoài ra, so sánh cùng kỳ cũng giúp truyền đạt thông tin một cách minh bạch và xác thực về tiến trình và tiến độ cho các bên liên quan.

 • Cách thiết lập so sánh cùng kỳ trên bảng chỉ số

  • Bước 1: Ở góc phải trên bảng chỉ số hãy chú ý đến biểu tượng “Cài đặt”
  • Bước 2: Khi nhấp vào biểu tượng, giao diện thiết lập so sánh cùng kỳ sẽ hiện lên. Lúc này bạn có thể chọn chu kỳ bạn cần so sánh (có thể theo Tháng, Quý, Năm)

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc thiết lập kỳ vọng và so sánh cùng kỳ cho chỉ số trên Simplamo. Hãy theo dõi dữ liệu thực tế hàng tuần của Bảng Chỉ số bằng cuộc họp hàng tuần để đảm bảo nhịp thực thi của tổ chức luôn ổn định.