Nhảy tới nội dung

Thiết lập Chỉ số thông minh

Tổng quan

Chỉ số thông minh cho phép bạn thiết lập công thức tương tự trên Excel để hệ thống có thể tự động tính toán giá trị thực của nó thông qua các chỉ số mà bạn đã liên kết

Chi tiết về Chỉ số thông minh

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản

Chúng ta sẽ tạo ra một Chỉ số thông minh có tên là “Tổng doanh thu” và chỉ số này sẽ là tổng của 2 chỉ số:

 • Doanh thu sản phẩm
 • Doanh thu đào tạo

3.png

Tại cấp Leadership Team, bạn sẽ tạo ra Chỉ số “Tổng doanh thu”

4.png

Tại phòng ban Sales, bạn sẽ tạo ra 2 chỉ số còn lại là “Doanh thu sản phẩm”“Doanh thu đào tạo”

** Theo cách truyền thống là mỗi khi các chỉ số doanh thu phòng ban Sales được cập nhật thì quản lý của phòng ban Sales sẽ ghi nhận và cập nhật thủ công cho chỉ số doanh thu của Leadership. Điều này này gây mất khá nhiều thời gian và dễ gây ra sai sót

Vậy chúng ta sẽ áp dụng Chỉ số thông minh trong trường hợp này

5.png

 1. Bạn thực hiện mở khung chi tiết của chỉ số “Tổng doanh thu”, sau đó bật chế độ Chỉ số thông minh
 2. Chọn vào thiết lập công thức

Thiết lập công thức

Khi chọn thiết lập công thức, hệ thống sẽ mở ra khung giao diện để bạn tuỳ chỉnh

6.png

 1. Chọn các loại chỉ số liên quan
 2. Các công thức mà hệ thống hỗ trợ
 3. Giải thích chi tiết thông tin về các chỉ số liên quan
 4. Lựa chọn loại giá trị mà công thức cần thực hiện:
 • Giá trị công thức sẽ trống nếu có bất cứ chỉ số nào chưa được nhập: Hệ thống sẽ ghi nhận nếu một trong các chỉ số liên kết chưa được nhập (bỏ trống), thì giá trị của chỉ số mục tiêu sẽ không được xem như không có
 • Chỉ số chưa được nhập sẽ có giá trị mặc định bằng 0 hoặc trống: Hệ thống sẽ ghi nhận nếu một trong các chỉ số liên kết chưa được nhập (bỏ trống), thì giá trị của chỉ số mục tiêu sẽ bằng 0

7.png

 • Chọn vào phòng ban Sales
 • Chọn để thiết lập 2 chỉ số “Doanh thu sản phẩm”“Doanh thu đào tạo”

8.png

 • Thông tin chi tiết của 2 chỉ số liên kết

9.png

 • Kế tiếp bạn hãy bấm Hoàn thànhLưu lại công thức cho chỉ số mục tiêu của mình

11.png

Khi này, bên ngoài chỉ số mục tiêu ban có thể thấy được công thức của các chỉ số liên quan mà bạn đã thiết lập. Khi các chỉ số liên quan được cập nhật thì chỉ số mục tiêu của sẽ tự động cập nhật theo