Nhảy tới nội dung

Chia sẻ chỉ số cho đội nhóm

Chia sẻ chỉ số với nhóm khác có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền đạt thông tin, tạo động lực, tạo sự phối hợp và hỗ trợ, cũng như xây dựng độ tin cậy và minh bạch trong tổ chức. Điều này giúp các nhóm hiểu về hiệu suất và tiến độ, đồng thời tăng cường khả năng đạt được kết quả tốt hơn và đạt được mục tiêu chung.

Các bước thảo tác để thực hiện

Bước 1: Chọn đối tượng

Chọn đội nhóm cần chi sẻ Chỉ số, trong trường hợp chia sẻ chỉ số cấp Công ty về cấp Phòng ban hãy chọn “Leadership team”.

Bước 2: Chia sẻ Chỉ số

Sau khi bạn đã thiết lập bảng chỉ số tuần của doanh nghiệp mình và xác định được đâu là những chỉ số cần được theo dõi bởi các phòng ban khác. Bạn hãy tiến hành chia sẻ những chỉ số này theo cách sao:

  • Chọn chỉ số cần chia sẻ đến những phòng ban khác cùng theo dõi.
  • Tại giao diện chỉnh sửa chỉ số hãy chọn “Chia sẻ với nhóm”.
  • Lần lượt chọn các nhóm cần được theo dõi chỉ số.

  • Sau khi đã nhập đầy đủ các các nhóm cần được chia sẻ chỉ số để cùng nhay theo dõi hãy nhấn chọn nút “Lưu”.

Ví dụ cụ thể

Đối với chỉ số “Doanh thu” ngoài bộ phận sở hữu là Leadership Team. Thì đối với phòng ban Sales đây là chỉ số quan trọng của phòng ban cần được theo dõi hàng tuần để có các giải pháp cải tiến hiệu suất. Lúc này hãy chia sẻ chỉ số từ phòng ban Leadership về nhóm Sales để cùng nhau theo dõi chỉ số.

Trên đây là cách chia sẻ chỉ số đến các phòng ban trong tổ chức. Hãy cùng nhau theo dõi bảng chỉ số của doanh nghiệp mình để gặt hái được mục tiêu chung hiệu quả nhất