Nhảy tới nội dung

Nhân bản chỉ số

Nhân bản chỉ số là quá trình quan trọng trong việc đánh giá và theo dõi hiệu suất và trạng thái của tổ chức. Điều quan trọng nữa, nhân bản chỉ số cung cấp sự linh hoạt và tiện lợi trong việc điều chỉnh chỉ số tổng hợp theo mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Nhờ vào quá trình này, ta có thể đạt được một đánh giá toàn diện và cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định.

Các bước thao tác nhân bản Chỉ số đo lường

Bước 1: Chọn đối tượng

Chọn chỉ số cần nhân bản trong bản chỉ số, trong trường hợp nhân bản chỉ số cấp Công ty – hãy chọn “Leadership team”.

Bước 2: Nhân bản chỉ số

Chọn “Chỉ số” cần được nhân bản. Mỗi chỉ số được nhân bản là một chỉ số hoàn toàn độc lập, tách biệt.

 • Ở góc phải màn hình hãy chọn “Nhân bản chỉ số

 • Nhập đầy đủ các trường thông tin tại giao diện nhân bản:

  • Tiêu đề của chỉ số nhân bản
  • Cập nhật mục tiêu của chỉ số được nhân bản phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp
  • Chỉ số này cần được nhân bản đến nhóm nào? Hay vẫn được giữ ở nhóm hiện tại?
  • Chủ sở hữu của chỉ số được nhân bản này là ai? Chọn người sở hữu phù hợp

 • Cập nhật dữ liệu cho Chỉ số được nhân bản.

  • Tại đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn:

   1. Giữ nguyên dữ liệu hiện tại cho chỉ số được nhân bản (Giữ nguyên các dữ liệu mà bạn đã nhập ở khoảng thời gian trước đó)
   2. Đặt lại giữ liệu cho chỉ số được nhân bản (Khi hoàn tất việc nhân bản chỉ số sẽ được cập nhật mới)
  • Nếu muốn nhân bản “Chỉ số thông minh” hoặc “Kỳ vọng” bạn có thể nhấp “Chọn” vào ô vuông tại màn hình nhân bản.

 • Cuối cùng, hãy nhấn vào nút “Nhân bản chỉ số” để hoàn thành quá trình nhân bản.

Lưu ý: Sau khi đã nhân bản chỉ số bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các trường thông tin của chỉ số này.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc nhân bản chỉ số. Hãy theo dõi dữ liệu thực tế hàng tuần của Bảng Chỉ số bằng cuộc họp hàng tuần để kiểm soát được nhịp độ kinh doanh của tổ chức.