Nhảy tới nội dung

Bộ Lọc chỉ số ưu tiên

Lọc, gom nhóm và lưu trữ chỉ số có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hiểu và sử dụng thông tin. Qua việc lọc chỉ số, chúng ta tập trung vào những thông tin quan trọng nhất và loại bỏ những dữ liệu không cần thiết, giúp chúng ta nắm bắt bức tranh tổng quan một cách nhanh chóng và hiệu quả. Gom nhóm chỉ số giúp chúng ta nhìn thấy các mẫu, xu hướng và mối quan hệ giữa các chỉ số, giúp đưa ra những nhận định sâu sắc và định hướng hành động. Đồng thời, việc lưu trữ chỉ số đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất đi và có thể được sử dụng để theo dõi sự phát triển theo thời gian, so sánh và khám phá các xu hướng dài hạn.

Các bước thao tác để thực hiện

Gom nhóm chỉ số

 • Bước 1: Tại trang “Chỉ số” hãy chú ý thanh công cụ “Tìm kiếm” trên góc phải màn hình và chọn vào biểu tượng “Bộ lọc”.

Bước 2: Tại giao diện bộ lọc bạn có thể thực hiện gom nhóm chỉ số theo 2 cách:

  • Gom nhóm chỉ số theo “Người sở hữu(Bảng chỉ số sẽ hiện thị lần lượt các chỉ số có cùng người sở hữu).
  • Gom nhóm chỉ số theo “Danh mục(Bảng chỉ số sẽ hiện thị lần lượt các chỉ số có cùng danh mục).

Lưu trữ chỉ số

 • Bước 1: Xác định và chọn vào chỉ số cần “Lưu trữ”.
 • Bước 2: Tại màn hình điều chỉnh chỉ số, hãy chọn tính năng “Lưu trữ” và nhấp chọn “Đồng ý” để hoàn tất lưu trữ chỉ số.

Lưu ý: Khi thao tác lưu trữ chỉ số hãy đảm bảo nhận được sự đồng thuận của đội ngũ và ban lãnh đạo.

Lọc chỉ số

 • Tương tự như gom nhóm chỉ số, tại giao diện bộ lọc bạn có thể thực hiện lọc chỉ số theo những trường thông tin sau:

  • Lọc và xem lại những chỉ số đã được “Lưu trữ”.
  • Lọc chỉ số theo “Danh Mục”.
  • Lọc chỉ số theo “Khoảng thời gian” cụ thể.

Trên đây là cách lọc, gom nhóm và lưu trữ chỉ số. Hãy cùng nhau theo dõi bảng chỉ số của doanh nghiệp mình để gặt hái được mục tiêu chung hiệu quả nhất.