Nhảy tới nội dung

Theo dõi và bắt đầu cuộc họp

Khi cuộc họp được tổ chức thường xuyên và hiệu quả từ đó sẽ giúp cải tiến chất lượng giao tiếp, định hướng và lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, xây dựng mối quan hệ, và đánh giá hiệu suất. Điều này tạo sự phối hợp và tiến bộ trong tổ chức.

Phân loại cuộc họp

Đối với Simplamo sẽ được chia thành 2 cuộc họp riêng biệt:

  • Cuộc họp Tuần, Quý, Năm: Đây là cuộc họp được sử dụng thường xuyên để theo dõi tiến độ thực thi của tổ chức theo từng tuần, quý, năm. Nhằm đảm bảo được sự cân bằng của hoạt động kinh doanh.

  • Cuộc họp riêng tư: Cuộc họp riêng tư thường được dùng để trao đổi các luồng thông tin giữa các phòng ban. Từ đó tạo ra mạch liên kết trong tổ chức và nâng cao hiệu suất làm việc liên phòng ban.

Note: Đối với mỗi team được khởi tạo trong tổ chức sẽ có luồng cuộc họp riêng biệt.

Điểm khác biệt

Cuộc họp thường xuyênCuộc họp riêng tư
Đối với các cuộc họp thông thường trên Simplamo sẽ gồm 3 phần chính: - Chia sẻ tin vui. - Rà soát, báo cáo tiến độ. - Giải quyết vấn đề.Riêng với cuộc họp riêng tư chỉ tập trung vào phần rà soát đưa ra các vấn đề và tiến hành xử lý.
Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên trong phòng ban được tổ chức cuộc họpĐối tượng tham gia: Chỉ những thành viên được thêm vào “Nhóm riêng tư
Thời gian họp: Tối đa kéo dài trong 90p để đảm bảo có sự tập trung cao nhất cho đội ngũ.Thời gian họp: Cuộc họp riêng tư kéo dài từ 75 - 80p.