Nhảy tới nội dung

Theo dõi chỉ số theo Tháng, Quý, Năm

Bảng chỉ số Tháng, Quý, Năm được sử dụng để theo dõi và phân tích hiệu suất và tiến độ theo các khoảng thời gian khác nhau. Nó giúp theo dõi tiến trình, so sánh và đánh giá hiệu suất, lên kế hoạch và dự báo, cũng như báo cáo và truyền thông về các chỉ số quan trọng trong tháng, quý và năm. Tuy nhiên, để chi tiết và tạo được dòng dự đoán chính xác nhất cho doanh nghiệp phía Simplamo khuyến nghị bạn hãy thiết lập bảng chỉ số tuần trước khi áp dụng bảng chỉ số đo lường theo tháng, quý, năm.

Các bước thao tác tạo bảng chỉ số đo lường theo Tháng, Quý, Năm.

Bước 1: Chọn đối tượng

Chọn đội nhóm cần tạo Chỉ số, trong trường hợp tạo Chỉ số cấp Công ty – hãy chọn “Leadership team”.

Tiếp tục bấm vào nút “Chỉ số”.

Bước 2: Tạo chỉ số

Chọn “Tạo chỉ số” để tạo một chỉ số mới. Mỗi chỉ số là một hoạt động chính yếu thể hiện kết quả làm việc trong tháng, quý, năm vừa qua.

 • Điền tên chỉ số vào ô “Tiêu đề”.
 • “Loại” chỉ số được mặc định là “Hàng tuần” để rà soát trong các cuộc họp tuần. Nhưng đối với các chỉ số được đo lường theo tháng, quý, năm hãy chọn loại đo phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Chọn “Đơn vị tính” phù hợp để đo lường Chỉ số, có 3 dạng đo lường đó là: Đo lường theo “Số”, theo “Phần trăm” hoặc theo “Tiền tệ”.
 • Đề ra chỉ tiêu cho từng chỉ số dựa theo kế hoạch đặt ra và điền vào ô “Mục tiêu”.
 • Hãy xác định người chịu trách nhiệm cho từng chỉ số dựa theo Sơ đồ trách nhiệm giải trình và chọn tài khoản của người đó tại ô “Người sở hữu”.
 • Chọn nhóm sở hữu cho chỉ số này.

Việc gom các chỉ số có cùng “Danh mục” vào lại với nhau sẽ giúp tổ chức dữ liệu, phân tách trách nhiệm, phân tích toàn diện và định hướng trong quản lý hiệu suất và tiến độ. Nó giúp phân loại chỉ số, tạo cấu trúc dữ liệu, đánh giá mối quan hệ và lập kế hoạch một cách hiệu quả.

Bước 3: Chọn loại hình tổng hợp

Tiếp đến chúng ta cần phải chọn loại hình để tổng hợp cho Chỉ số, hãy chọn loại phù hợp với Chỉ số và nhu cầu sử dụng.

Có 3 hình thức được thể hiện tại ô “Loại tổng hợp” như sau:

 • Loại tính tổng: Chỉ số sẽ được cộng dồn từng tuần, để đưa ra kết quả cuối cùng được gom theo tháng, quý, năm. Phù hợp cho các chỉ số về số lượng, doanh thu, v.v…
 • Tính trung bình: Chỉ số dẽ được tính trung bình cộng theo từng tuần để đưa ra kết quả cuối và được gom lại theo tháng, quý hoặc năm. Phù hợp với các chỉ số đo lường về tỷ lệ, v.v…
 • Giá trị cuối cùng: Hiển thị giá trị cuối cùng cho những mục tiêu luôn tăng theo thời gian. Phù hợp với chỉ số đo lường dòng tiền, thu hồi công nợ, v.v…
 • Cuối cùng, hãy chọn nút “Tạo mới”

Bước 4: Kiểm tra chỉ số

Sau khi đã hoàn thành công tác tạo chỉ số bạn cần phải tiến hành kiểm tra bảng chỉ số của mình bằng cách:

 • Trong màng hình bảng chỉ số, hãy chú ý ở góc phải màng hình có cột thời gian: Tuần, Tháng, Quý, Năm. Bạn có thể luân phiên thay đổi các trang này để kiểm tra từng bảng chỉ số ở từng giai đoạn.

Lưu ý: Chúng ta thường sẽ hay quên những chỉ số sau thời gian dài không theo dõi. Vì thế hãy đảm bảo các chỉ số được thiết lập theo Tháng, Quý, Năm cần thường xuyên được rà soát để tránh việc “lạc khỏi buồng lái” tổ chức

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc xây dựng Bảng đo lường hiệu quả doanh nghiệp trên Simplamo.

Hãy theo dõi dữ liệu thực tế hàng tuần của Bảng Chỉ số bằng cuộc họp hàng tuần.