Nhảy tới nội dung

Mục tiêu ưu tiên

I. Tổng quan

Mục tiêu ưu tiên Quý là danh sách 3 đến 7 các công việc quan trọng nhất trong doanh nghiệp cần làm trong 90 ngày tới nhằm tiến gần đến việc đạt được mục tiêu năm trong Bảng Tầm nhìn Doanh nghiệp.

Bạn có thể đọc thêm bài viết Cách Lập kế hoạch - Mục tiêu ưu tiên Quý.

II. Cấu trúc

III. Hướng dẫn thực hiện

B1: Chọn nhóm

Chọn đội nhóm cần tạo Mục tiêu, trong trường hợp tạo Mục tiêu cấp toàn doanh nghiệp – hãy chọn “Leadership team”. Tiếp tục bấm vào nút “Mục tiêu” trên thanh công cụ ngang.

B2: Tạo mục tiêu

 1. Từ menu bên trái, nhấp vào đội của bạn và điều hướng đến Mục tiêu.
 2. Nhấp vào `Tạo Mục tiêu` ở góc phải.
 3. Thêm một `Tiêu đề`.
 4. Chọn Mục tiêu cha mà Mục tiêu của bạn sẽ hỗ trợ để đạt được Mục tiêu cha và nhớ bật chế độ `cho phép cập nhật Mục tiêu được căn chỉnh`.
 5. Trong `Mô tả`, thêm câu trả lời cho câu hỏi Tại sao điều này quan trọng?* Tại sao điều này khẩn cấp?Kết quả dự kiến là gì?.
 6. Chọn `Loại Mục tiêu` bao gồm Công ty, Bộ phận, và Cá nhân.
 7. Chọn một `Chủ sở hữu`.
 8. Chọn `Phiên làm việc`.
 9. Chọn một `đội` để chia sẻ nếu bạn muốn các đội khác có thể quản lý Mục tiêu này.
 10. Mở các tùy chọn khác (tuỳ chọn).
 11. Chọn `Chủ sở hữu đội` (tuỳ chọn).
 12. Chọn `Ngày đáo hạn` cho Mục tiêu của bạn.
 13. Bạn có thể `tạo các Cột mốc` cho Mục tiêu vào thời điểm này.
 14. Nhấp vào `Tạo`.