Nhảy tới nội dung

Chia sẻ mục tiêu liên công ty

Chia sẻ mục tiêu liên công ty mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, từ việc tăng cường hợp tác và tối ưu hóa tài nguyên cho đến việc tạo ra giá trị lâu dài và xây dựng sự đồng nhất trong tập đoàn.

Chia sẻ mục tiêu cấp công ty

Bước 1: Chọn đối tượng

Xác định Công ty cần chia sẻ Mục tiêu ưu tiên, trong trường hợp chia sẻ mục tiêu ưu tiên cấp Công ty hãy chọn “Leadership team”.

Bước 2: Chia sẻ mục tiêu

Sau khi bạn đã thiết lập mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp mình và xác định được đâu là những mục tiêu được chia sẻ để cùng thực hiện. Bạn hãy tiến hành chia sẻ những mục tiêu này theo cách sao:

  • Chọn mục tiêu cần chia sẻ đến Công ty khác cùng phối hợp thực hiện.
  • Tại giao diện chỉnh sửa mục tiêu hãy chọn “Chia sẻ với nhóm”. Tại đây hãy lưu ý để chọn công ty chia sẻ phù hợp.

  • Lần lượt chọn các nhóm phù hợp để cùng nhau thực hiện mục tiêu.

  • Sau khi đã nhập đầy đủ các các nhóm cần được chia sẻ mục tiêu hãy nhấn chọn nút “Lưu”.

Trên đây là cách chia sẻ mục tiêu liên công ty trong tổ chức. Hãy cùng nhau theo dõi mục tiêu ưu tiên chung của doanh nghiệp mình để gặt hái được mục tiêu chung hiệu quả nhất.