Nhảy tới nội dung

Chia sẻ Mục tiêu đến đội nhóm

Chia sẻ mục tiêu cho đội nhóm mang ý nghĩa quan trọng. Nó tạo động lực, tập trung và đồng thuận trong đội nhóm. Sự minh bạch và tin tưởng được tạo ra, khuyến khích ý tưởng và sáng tạo.

Cách chia sẻ Mục tiêu đến đội nhóm

  • Bước 1: Chọn đối tượng

Chọn đội nhóm cần chia sẻ Mục tiêu ưu tiên, trong trường hợp chia sẻ mục tiêu ưu tiên cấp Công ty về cấp Phòng ban hãy chọn “Leadership team”.

  • Bước 2: Chia sẻ mục tiêu

Sau khi bạn đã thiết lập mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp mình và xác định được đâu là những mục tiêu được mang về phòng ban để thực hiện. Bạn hãy tiến hành chia sẻ những mục tiêu này theo cách sao:

  • Chọn mục tiêu cần chia sẻ đến phòng ban khác cùng phối hợp thực hiện.
  • Tại giao diện chỉnh sửa mục tiêu hãy chọn “Chia sẻ với nhóm”.
  • Lần lượt chọn các nhóm phù hợp để cùng nhau thực hiện mục tiêu.

  • Sau khi đã nhập đầy đủ các các nhóm cần được chia sẻ mục tiêu hãy nhấn chọn nút “Lưu”.

Trên đây là cách chia sẻ mục tiêu đến các phòng ban trong tổ chức. Hãy cùng nhau theo dõi mục tiêu ưu tiên chung của doanh nghiệp mình để gặt hái được mục tiêu chung hiệu quả nhất.