Nhảy tới nội dung

Quản lý Mục tiêu theo chu kỳ

Quản lý Mục tiêu theo chu kỳ kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển và thành công của tổ chức. Từ đó tạo ra sự tập trung và ưu tiên công việc, đánh giá và đo lường hiệu suất, điều chỉnh và cải tiến quy trình làm việc, và tạo ra sự linh hoạt trong việc thích ứng với biến đổi môi trường kinh doanh.

Quản lý Mục tiêu theo chu kỳ:

Tại giao diện Mục tiêu hãy chọn biểu tượng “Lịch” ngay góc trái màn hình

Ngay bây giờ bạn đã có thể quản lý chu kỳ cho tổ chức của mình dựa trên các chu kỳ đã được hệ thống tự động thiết lập.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các tính năng khác tại công cụ này để phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp:

  • Tạo thêm chu kỳ mới.
  • Tìm kiếm các chu kỳ đã được tạo trong tổ chức.

  • Cài đặc chu kỳ mặc định (Rê chuột vào chu kỳ sau đó nhấn chọn biểu tượng “Ngôi sao” để đặc chu kỳ mặc định).

  • Cập nhật chu kỳ (Rê chuột vào chu kỳ sau đó nhấn chọn biểu tượng “Bút chì” để cập nhật chu kỳ).

  • Quản lý các chu kỳ đã được tạo. (Nhấn chọn biểu tượng “Cài đặ” để đặc chu kỳ mặc định).

Như vậy là bạn vừa tìm hiểu qua tính năng quản lý mục tiêu theo chu kỳ trên Simplamo. Hãy cùng đội ngũ bám sát hoạt động kinh doanh để đảm bảo rằng chúng ta đã đi đúng hướng.