Nhảy tới nội dung

Liên kết Mục tiêu với Hành động

Liên kết hành động với mục tiêu trong tổ chức mang lại ý nghĩa quan trọng. Việc này đảm bảo rằng các hành động và hoạt động được thực hiện đều hướng về mục tiêu chung của tổ chức.

Cách liên kết mục tiêu với vấn đề

 • Bước 1: Xác định mục tiêu cần được liên kết với hành động.
 • Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa mục tiêu hãy chọn nút “Hành động” để tạo ra hành động cần liên kết.

 • Bước 3: Nhập đầy đủ các trường thông tin của hành động.

  • Tiêu đề của hành động
  • Người tạo hành động
  • Thời hạn hoàn thành hành động
  • Nhóm sở hữu hành động
  • Mô tả chi tiết cho hành động này (nếu có)

  Ngoài ra, nếu đây là hành động cá nhân và không cần công khai với đội ngũ bạn có thể bật tính năng “Hành động cá nhân” để tránh lẫn lộn với các hành động được tạo trước đó. Và bạn hoàn toàn có thể “Nhân bản” hành động này đến các nhân sự khác nếu hành động này được sở hữu chung bởi nhiều người.

 • Bước 4: Hoàn thành việc tạo hành động liên kết với mục tiêu và kiểm tra lại

Như vậy là bạn đã hoàn thành công tác liên kết mục tiêu với hành động.