Nhảy tới nội dung

Tạo Cột mốc

Tạo cột mốc đo lường tiến độ cho mục tiêu là cần thiết để định rõ quá trình và theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu theo thời gian. Nó giúp đo lường tiến độ, theo dõi và đánh giá quá trình làm việc, phát hiện sớm sự chênh lệch, thúc đẩy trách nhiệm và cải tiến. Bằng cách có cột mốc đo lường tiến độ, bạn có thể đưa ra biện pháp điều chỉnh, đảm bảo công việc diễn ra theo kế hoạch và mục tiêu được đạt đến một cách hiệu quả.

Tạo cột mốc đo lường

Sau khi tạo mục tiêu thành công bạn cần phải thiết lập các cột mốc để đo lường tiến độ thực thi của mục tiêu bằng cách trả lời câu hỏi “Các bước nào cần phải hoàn thành để đạt được mục tiêu?”

Để tạo cột mốc tiến độ, bạn hãy:

 • Bấm “Tạo cột mốc”
 • Nhập “Tiêu đề” của cột mốc

Chọn “Loại cột mốc”. Có 3 loại mốc tiến độ bạn có thể xem xét lựa chọn phù hợp:

  • Cột mốc được đo lường: là những loại cột mốc mang tính định lượng, có mục tiêu cụ thể là các con số / phần trăm hoặc số tiền cụ thể, có giá trị ban đầu và giá trị mục tiêu hướng đến.
  • Cột mốc được kế hoạch: Là những loại cột mốc đi theo các bước trong quy trình làm việc của bạn. Được lên kế hoạch một cách rõ ràng và tổng quát.
  • Cột mốc hoàn thành hoặc không: Đối với cột mốc này chỉ đánh giá công việc đã “Hoàn thành hoặc “không hoàn thành” mang tính định tính.

Lưu ý: Khi cập nhật tiến độ của cột mốc hãy trả lời 4 câu hỏi, để làm rõ nội dung cập nhật:

 • Tiến độ/Kết quả của bạn như thế nào?
 • Công việc nào đang gây ra sự chậm trễ?
 • Vấn đề/Khó khăn của bạn là gì?
 • Những gì cần làm để vượt qua vấn đề?

Ví dụ: đối với Mục tiêu “Hoàn thiện website tiếng anh theo chuẩn quốc tế” các mốc tiến độ chính cần làm để hoàn thành mục tiêu đó là:

1Hoàn thành 10 bài Case Study tiêu biểuHạn hoàn thành 26/7/20XXLoại cột mốc được đo lường theo số
2Chốt đối tác thiết kế Website chuẩn quốc tếHạn hoàn thành 15/8/20XXĐối với cột mốc này phù hợp với loại “cột mốc được theo dõi”.
Với các Bước chính theo Quy trình là:
1.    Tìm kiếm 3 đối tác
2.    Tổ chức Pitching – Nhận báo giá
3.    Đề xuất phương án – chốt đối tác
3Hoàn thành dịch thuật nội dungHạn hoàn thành 15/09/20XXLoại cột mốc hoàn thành hoặc không

Xoá cột mốc tiến độ

Sau thời gian trãi nghiệm thực tế các cột mốc đo lường tiến độ thực thi, bạn sẽ cảm nhận được những cột mốc quan trọng cần giữ lại và đâu là những cột mốc chưa thật sự ưu tiên và cần được loại bỏ để tinh gọn các cột mốc đo lường tiến độ của công việc ưu tiên.

Để xoá cột mốc tiến độ bạn hãy:

 • Bước 1: “Xác định” đâu là những cột mốc chưa thật sự ưu tiên, cần thiết.
 • Bước 2: Chon tính năng “Xoá" để loại bỏ cột mốc tiến độ.

Lưu ý: Cột mốc sau khi đã xoá sẽ không thể khôi phục lại. Vậy nên bạn hãy cân nhắc thật cẩn thận trước khi thao tác xoá cột mốc đo lường tiến độ.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc tạo Mục tiêu ưu tiên Quý trên Simplamo.