Nhảy tới nội dung

Nhân bản Mục tiêu

Nhân bản mục tiêu trong tổ chức mang lại sự đồng nhất, tinh thần đồng đội, đánh giá hiệu suất và tăng tính minh bạch. Nó là một công cụ quan trọng để xác định hướng đi và đạt được thành công trong môi trường làm việc.

Các bước thao tác nhân bản Mục tiêu

 • Bước 1: Chọn đối tượng

Chọn mục tiêu cần nhân bản trong danh sách các mục tiêu ưu tiên, trong trường hợp nhân bản mục tiêu cấp Công ty – hãy chọn “Leadership team”.

Tiếp tục bấm vào nút “Mục tiêu”.

 • Bước 2: Nhân bản Mục tiêu

Chọn “Mục tiêu” cần được nhân bản. Mỗi mục tiêu được nhân bản là một cá thể hoàn toàn độc lập, tách biệt.

 • Ở góc phải màn hình hãy chọn “Nhân bản mục tiêu

 • Nhập đầy đủ các trường thông tin tại giao diện nhân bản:

  • Tiêu đề của mục tiêu nhân bản
  • Mục tiêu này cần được nhân bản đến nhóm nào? Hay vẫn được giữ ở nhóm hiện tại?
  • Chủ sở hữu của mục tiêu được nhân bản này là ai? Hãy chọn người sở hữu phù hợp?

 • Cập nhật dữ liệu cho mục tiêu được nhân bản.

  • Tại đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn:

   1. Giữ nguyên dữ liệu hiện tại cho mục tiêu được nhân bản (Giữ nguyên các dữ liệu cột mốc mà bạn đã cập nhật ở khoảng thời gian trước đó)
   2. Đặt lại giữ liệu cho mục tiêu được nhân bản (Khi hoàn tất việc nhân bản mục tiêu này sẽ được cập nhật mới)
  • Nếu muốn nhân bản “Hành động” hoặc “Vấn đề” bạn có thể nhấp “Chọn” vào ô vuông tại màn hình nhân bản.

 • Cuối cùng, hãy nhấn vào nút “Nhân bản” để hoàn thành quá trình nhân bản.

Lưu ý: Sau khi đã nhân bản mục tiêu bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các trường thông tin của mục tiêu này.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc nhân bản mục tiêu. Hãy theo dõi tiến độ thực thi của mục tiêu này thông qua cuộc họp hàng tuần để kiểm soát được nhịp độ kinh doanh của tổ chức.