Nhảy tới nội dung

Thiết lập thời gian họp

Thiết lập thời gian họp mang ý nghĩa quan trọng trong tổ chức hoặc doanh nghiệp vì nó dễ dàng theo dõi, tạo sự cố định và mạch họp thường niên. Điều này giúp tăng hiệu quả, đồng bộ hoạt động và xây dựng mối quan hệ trong tổ chức.

Thiết lập lịch cho cuộc họp

Lên lịch cho cuộc họp phòng ban

Để tiến hành lên lịch cho phòng ban bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Tại giao diện tính năng “Cuộc họp”, hãy xác định team bạn cần thiết lập Lịch họp.

  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng “Cài đặt”. Sau đó thiết lập “Lịch Họp” và thiết lập nhắc nhở tại tính năng “Lặp lại

Thiết lập thời gian họp cố định

Tại giao diện cài đặt thời gian họp hãy chọn tính năng “Thêm vào lịch”.

Bạn có thể liên kết lịch họp với các công cụ lịch khác như: Google, Apple, Outlook, Microsoft 365,… Tuỳ vào nhu cầu sử dụng của bạn.

*Note: Sau khi thiết lập thời gian họp, ở màn hình tính năng cuộc họp bạn có thể thấy được dòng chú thích chi tiết.