Nhảy tới nội dung

Quản lý bộ khung cuộc họp

Việc điều chỉnh thời gian trong cuộc họp mang tính linh động là một yếu tố quan trọng đối với tổ chức và phù hợp với nhiều doanh nghiệp. Khả năng điều chỉnh linh hoạt cho phép tổ chức thích nghi với các thay đổi và yêu cầu khác nhau.

Thiết lập thời gian cho khung cuộc họp

Bước 1: Xác định phòng ban cần thiết lập lại thời gian cho bộ khung cuộc họp. Trong trường hợp thiết lập thời gian cho cuộc họp Ban lãnh đạo hãy chọn Leadership team.

Bước 2: Chọn vào biểu tượng “Cài đặt” để tiến hành điều chỉnh thời gian.

Bước 3: Tại giao diện điều chỉnh thời gian cuộc họp bạn cũng có thể thực hiện thêm các thao tác sau:

  • Thêm nội dung

    • Chọn tính năng “Thêm nội dung” để tiến hành thêm mục mới
    • Tại đây có thể thiết lập tên nội dung cần thêm, thời gian của nội dung này và có thể nhúng thêm URL để nâng cấp nội dung.

  • Mở & Tắt mội dung đã thiết lập

Để thực hiện mở tắt các nội dung đã được thiết lập từ trước bạn có thể nhấp chọn “Đóng/Mở” tại nội dung cần thao tác