Nhảy tới nội dung

Phân biệt cuộc họp

Cuộc họp là “trái tim của tổ chức”. Vì khi tổ chức cuộc họp theo từng tuần sẽ giúp chúng ta rà soát được hoạt động kinh doanh trong tuần vừa qua đồng thời bám sát tiến trình kinh doanh của doanh nghiệp, liên tục thực hiện cuộc họp trong 13 tuần chúng ta sẽ bắt tay với cuộc họp quý để thiết lập, xây dựng mục tiêu kinh doanh cho tổ chức từ đó tạo động lực để đội ngũ cùng nhau hướng về mục tiêu chung. Trãi qua 3 cuộc họp quý thì chúng ta sẽ đến với cuộc họp năm. Đây là cuộc họp vô cùng quan trọng để chúng ta cùng đội ngũ nhìn lại thành quả đạt được trong năm vừa qua và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo.

Cách tổ chức cuộc họp

Cuộc họp tuần

Cuộc họp Quý

Cuộc họp Năm

  • Cuộc họp Năm: Tổng kết kết quả hoạt động của tổ chức trong một năm, đánh giá mục tiêu đã đạt được và thiết lập kế hoạch cho năm tiếp theo.
  • Cách tổ chức cuộc họp Năm: [[Xem tại đây]](https://help.simplamo.com/get-started/steps/annual-meeting)

Hỗ trợ cuộc họp

Gợi ý cuộc họp

Khi chúng ta đóng vai trò là Người điều phối cuộc họp hoặc là Thư ký cuộc họp. Không thể tránh khỏi được việc chúng ta khó làm chủ được cuộc họp hay tệ hơn là chúng ta “không biết nói gì, làm gì?” để dẫn dắt cuộc họp. Lúc này bạn có thể dùng tính năng “Gợi ý cách họp” bằng cách:

  • Tại màn hình cuộc họp bạn hãy kích hoạt tính năng “Gợi ý cách họp” ở góc trái.

Tạm dừng và rời khỏi cuộc họp

Trong khi chúng ta tổ chức cuộc họp sẽ không ít lần sẽ cần đến đội ngũ cùng nhau thảo luận và việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian họp. Lúc này bạn có thể dùng tính năng tạm dừng cuộc họp bằng cách:

  • Ở giao diện cuộc họp - Thanh thời gian họp, hãy chọn icon “Tạm dừng” để cài dừng cuộc họp.

Note: Tính năng này cho phép bạn thiết lập thời gian dừng cuộc họp tuỳ theo nhu cầu sử dụng.

Khi đang tiến hành cuộc họp nhưng xuất hiện các sự việc đột xuất bất khả kháng hoặc vô cùng gấp rút bạn có thể dùng tính năng “Tạm dừng và rời khỏi cuộc họp”.

  • Ở góc trái màn hình cuộc họp hãy nhấp vào tính năng “Tạm dừng và rời khỏi cuộc họp”.

Note: Sau khi tạm dừng và rời khỏi cuộc họp thì cuộc họp của bạn vẫn chưa kết thúc và được lưu lại tại tính năng “Cuộc họp”.

Lưu trữ nội dung họp

Sau khi đến phần cuối cùng của bất kỳ cuộc họp nào trên Simplamo bạn hãy chú ý đến phía dưới màn hình máy tính sẽ có 2 ô chức năng thể hiện 2 câu hỏi:

  • Tự động lưu trữ hành động, phản hồi, vấn đề hoàn thành?
  • Bạn muốn gửi email tóm tắt?

Note: Mặc định hệ thống sẽ tick chọn sẵn. Nhưng nếu tính năng này không cần thiết với tổ chức của bạn hãy tắt nó đi.

Như vậy là bạn vừa tìm hiểu xong cách tổ chức cuộc họp trên Simplamo. Hãy bám theo nhịp họp để duy trì trạng thái cân bằng cho tổ chức.