Nhảy tới nội dung

Quản lý Sơ Đồ Trách Nhiệm

Việc quản lý tổng quan sơ đồ trách nhiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng một tổ chức hoạt động hiệu quả, minh bạch và có trật tự. Nó giúp xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mọi người, tăng cường hiệu suất làm việc, tạo điều kiện cho sự giao tiếp và hợp tác, định rõ quyền hạn và trách nhiệm.

Thêm chức năng

Để tiến hành thêm chức năng trên Sơ Đồ Trách Nhiệm bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Trên thành công cụ bên trái hãy chọn tính năng Sơ đồ trách nhiệm.

Bước 2: Xác định vị trí bạn muốn thêm chức năng và chọn vào biểu tượng “Dấu cộng” để tiến hành thêm chức năng.

Bước 3: Nhập “Tên chức năng” và “Vai trò & Trách nhiệm” cho vị trí mới. Nhấn “Lưu” sau mỗi thao tác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách bổ sung Vai trò & Trách nhiệm [Tại Đây

Chỉnh sửa chức năng

Trong quá trình vận hành có thể bạn sẽ cần cập nhật hoặc thay đổi thông tin trên Sơ Đồ Trách Nhiệm bằng cách thao tác sau:

Bước 1: Xác định Vị trí chức năng cần chỉnh sửa thông tin.

Bước 2: Tại ô vị chí chức năng chọn biểu tưởng “Bút Chì” để tiến hành thay đổi. Hãy nhấn “Lưu” sau khi đã thay đổi.

Xoá chức năng

Đối với các vị trí chức năng không còn cần thiết bạn có thể tiến hành loại bỏ bằng cách:

Bước 1: Xác định ô vị chí chức năng cần loại bỏ

Bước 2: Tại ô chức năng hãy chọn biểu tượng “thùng rác” để xoá chức năng

*Lưu ý: Hãy thống nhất với đội ngũ trước khi thực hiện chỉnh sửa hoặc xoá đi chức năng trên Sơ Đồ Trách Nhiệm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức của công ty bạn.

Thêm người chịu trách nhiệm

Để thêm người chịu trách nhiệm trên sơ đồ trách nhiệm bằng cách:

Tại giao diện sơ đồ trách nhiệm hãy click vào biểu tượng “Con người” để tiến hành thêm người chịu trách nhiệm.

Xuất file PDF

Xuất sơ đồ trách nhiệm ra định dạng PDF mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả năng chia sẻ và phân phối dễ dàng, bảo toàn định dạng và cấu trúc, bảo mật thông tin, in ấn chất lượng cao và tiết kiệm thời gian và công sức.

Tại giao diện tính năng “Sơ Đồ Trách Nhiệm”, bấm chọn biểu tượng “Tải Xuống” để hoàn thành thao tác.

Cây thư mục

Cây thư mục sẽ giúp bạn quan sát, quản lý Sơ đồ trách nhiệm hiệu quả hơn.

Tại giao diện cây thư mục bạn hoàn toàn có thể mở rộng hoặc thu gọn các chức năng trên sơ đồ.

Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm nhân sự dựa trên cây thư mục.