Nhảy tới nội dung

Đánh giá nhân sự

Đánh giá nhân sự có thể giúp tổ chức nhận biết những ưu điểm và điểm cần cải thiện của nhân viên, từ đó đưa ra quyết định về phát triển, thăng tiến, đào tạo và phân chia công việc một cách hiệu quả.

Rà soát thông tin nhân sự

Trước khi tiến hành đánh giá người quản lý cần:

  • Rà soát nhanh qua sự nổ lực và cống hiến của nhân viên sau khoảng thời gian dài gắn bó với công ty.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện “Nhóm”, chọn vào nhóm chung của cả 2.

Bước 2: Trong màn hình nhóm hãy chọn vào “Ảnh đại diện” của nhân sự rà soát.

Bước 3: Ngoài việc rà soát, tại đây bạn có thể tạo nhanh buổi “Đánh giá nhân sự”.

Đánh giá nhân sự

Sau khi kết thúc buổi đối thoại nhân sự hệ thống sẽ thực hiện phân tích kết quả đánh giá dựa trên bảng báo cáo cuối cùng của cuộc đối thoại theo 4 tiêu chí:

  • Đúng người, Đúng vị trí
  • Đúng người, Sai vị trí
  • Sai người, Đúng vị trí
  • Sai người, Sai vị trí

Dựa vào kết quả phân tích mà tổ chức của bạn có thể chọn ra được các nhân sự thật sự phù hợp. Thao tác xem lại kết quả đánh giá nhân sự như sau:

Bước 1: Trong màn hình Simplamo, bên thanh công cụ bên trái màn hình hãy chọn tính năng “Đánh giá Nhân sự

Bước 2: Tại đây bạn có thể xem được kết quả đánh giá theo 4 tiêu chí trên. Ngoài ra bạn có thể chọn vào 1 kết quả đối thoại bất kỳ để xem chi tiết nội dung đánh giá.