Nhảy tới nội dung

Đối thoại năm

Xác định lịch

Người đánh giá - Xác định lịch cho buổi đối thoại với từng cấp dưới trực tiếp vào một ngày phù hợp.

Kích hoạt trên Simplamo

Người đánh giá cần kích hoạt cuộc đối thoại Năm với từng cấp dưới trên Simplamo để họ nhận được email tham gia cuộc đối thoại bằng cách:

Trên thanh công cụ bên trái, hãy chọn tính năng “Đối thoại” -> Bấm chọn “Tạo đánh giá”, tiếp tục chọn “Đánh giá Năm”.

Simplamo - Docs (97).png

Hãy điền nội dung vào “Tiêu đề đánh giá”

Ví dụ như hình bên dưới: Đánh giá năm 2022 với Phạm Trọng Hậu - HR Generalist

  • Lựa chọn -> Cấp quản l
  • Lựa chọn tên Thành viên cần đánh giá
  • Chọn Thời hạn đánh giá - là khoảng thời gian lịch hẹn gặp giữa cấp Quản lý và Nhân viên

Hai mục về “Thời gian bắt đầu”“Thời gian kết thúc” là khoảng thời gian dùng dữ liệu để đánh giá nhân viên, theo ví dụ hiện tại là đánh giá năm 2022 nên thời gian được chọn sẽ là từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Sau khi đã điền xong các nội dung hãy bấm chọn “Tạo mới”

Simplamo - Docs (98).png

Lúc này trên màn hình Đối thoại sẽ hiện ra lịch đối thoại cho từng nhân viên cấp dưới của bạn. Đồng thời cấp nhân viên cũng sẽ nhận được email về lịch đối thoại.

Tiến hành đánh giá

Cả Người đánh giá & Người được đánh giá chọn nút “Bắt đầu đánh giá” và tiến hành trả lời câu hỏi theo bộ khung nội dung có sẵn trên Simplamo.

Lưu ý: Ở bước này về thao tác và bộ khung câu hỏi trên phần mềm sẽ như nhau. Tuy nhiên Người được đánh giá - Cần chuẩn bị nội dung gặp gỡ cấp quản lý, hoàn thành bảng đánh giá trên Simplamo trước, sau đó bấm nút “Hoàn thành”* để cấp trên có thể xem bảng đánh giá của bạn.

Simplamo - Docs (99).png

Buổi gặp gỡ trực tiếp:

Cấp quản lý dựa trên phần tự đánh giá của nhân viên sẽ đưa ra những nhận định của mình và tiến hành đánh giá trên phần mềm. Bản kết quả của Cấp quản lý sẽ là bản cuối cùng được chuyển cho phòng nhân sự thực hiện các bước cần thiết liên quan.

2 phần đầu nhằm rà soát sau 3 Quý trong năm nhân sự ấy có sự chuyển biến như thế nào.

Các phần còn lại, hãy tuần tự đánh giá bằng cách trả lời các câu hỏi mà Simplamo đã gợi ý cho bạn. Lưu ý, hãy khởi đầu buổi gặp gỡ bằng chia sẻ tin vui cá nhân, tin vui công việc; phần cuối buổi họp sẽ là “Xử lý vấn đề”.

Đối với Người đánh giá và cả Người được đánh giá - hãy đánh giá đối phương một cách trung thực tuyệt đối, và cần có dữ kiện trong suốt 1 năm làm việc để chứng thực đánh giá của mình (nên có 3 dữ kiện cho mỗi nhận định).

Bạn có thể đọc thêm bài viết Các bước tổ chức buổi đối thoại năm.

Ký hiệu đánh giá

Ký hiệuÝ nghĩa
(+)
(-)Không có
(+,-)Chưa thể hiện rõ ràng
  • Ký hiệu "+" thường được sử dụng để chỉ ra rằng nhân viên đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, đạt hoặc vượt qua các tiêu chuẩn và kỳ vọng.
  • Ký hiệu "-" thường được sử dụng để chỉ ra rằng nhân viên chưa đạt đủ tiêu chuẩn hoặc không hoàn thành công việc một cách đầy đủ.
  • Ký hiệu "+-" (hoặc "-+") thường được sử dụng để chỉ ra sự pha trộn giữa thành công và không thành công trong việc hoàn thành công việc.

Các nút chức năng khác

Lưu và thoát đánh giá

Phần mềm cho bạn tạm ngưng quá trình đánh giá và có thể tiếp tục đánh giá.

**Ví dụ:**Trong quá trình đánh giá, cả cấp quản lý và nhân viên cần không gian thoải mái hơn để chuẩn bị tiếp tục cho buổi đánh giá diễn ra hiệu quả hơn. Lúc nãy hãy chọn tính năng “Lưu và Thoát”.

Hoàn thành đánh giá

Cả bạn và cấp trên đều đã được thống nhất với kết quả đánh giá tại buổi đánh giá 1:1. Lúc này hãy chọn nút “Hoàn thành” để kết thúc buổi đánh giá. Sau khi hoàn thành sẽ không thể tiến hành điều chỉnh thông tin đánh giá.

Chúc bạn thành công.