Nhảy tới nội dung

Quản lý Tầm nhìn

Quản lý tầm nhìn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định hướng phát triển, tạo động lực và định hình văn hóa tổ chức. Nó giúp tổ chức tập trung vào mục tiêu chung, đạt được sự nhất quán trong các hoạt động và góp phần vào sự phát triển và thành công bền vững.

Lịch sử tầm nhìn

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái hãy chọn tính năng “Tầm nhìn”.

Bước 2: Ở giao diện trang Tầm nhìn hãy chọn vào ô “Bản nháp” để xem lại danh sách các bảng tầm nhìn đã được công bố.

Xoá Tầm nhìn

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái hãy chọn tính năng “Tầm nhìn”.

Bước 2: Ở giao diện trang Tầm nhìn hãy chọn vào ô “Bản nháp” để xem lại danh sách các bảng tầm nhìn đã được công bố.

Bước 3: Rê chuột vào phiên bản tầm nhìn cần xoá và chọn vào biểu tượng “Thùng rác” để tiến hành xoá tầm nhìn.

*Lưu ý: Sau khi xoá tầm nhìn bạn sẽ không thể khôi phục vì thế hãy cân nhắc và thống nhất với đội ngũ trước khi xoá.

Tải về Bảng tầm nhìn

Để tiến hành tải bảng tầm nhìn trên Simplamo bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái hãy chọn tính năng “Tầm nhìn”.

Bước 2: Ở giao diện trang Tầm nhìn hãy chọn vào biểu tượng “Cài đặt”.

Bước 3: Chọn vào tính năng “Tải xuống” để hoàn thiện quá trình tải bảng tầm nhìn doanh nghiệp.