Nhảy tới nội dung

Thiết lập bảng Tầm nhìn

8 câu hỏi thiết lập

1. Giá trị cốt lõi?

Đây là tập hợp những tố chất, tính cách hoặc nguyên tắc được toàn thể nhân sự thể hiện trong quá trình làm việc. Những yếu tố giúp định hình văn hoá doanh nghiệp của bạn và có mô tả cho từng giá trị được thể hiện như thế nào.

Ví dụ:

2. Giá trị Doanh nghiệp?

Hay còn gọi là Sứ mệnh doanh nghiệp. Nếu giá trị cốt lõi xác định “Chúng ta là ai?” thì Sứ mệnh sẽ giúp doanh nghiệp xác định “Chúng ta tập trung làm điều gì?”.

Được cấu thành bởi 2 yếu tố:

  • Lý do / Mục đích hoặc đam mê khi thành lập doanh nghiệp
  • Thị trường ngách – nghĩa là thị trường doanh nghiệp phục vụ tốt nhất .

Ví dụ:

3. Mục tiêu 10 năm?

Đây là mục tiêu dài hạn, là giấc mơ lớn của doanh nghiệp. Hiểu đơn giản là “nếu bạn biết mình muốn đi đến đâu, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đạt được nó”.

Có thể thể hiện dưới dạng định lượng, hoặc định tính.

Ví dụ:

4. Chiến lược Marketing?

Được cấu thành bởi 4 yếu tố chính để xác định khách hàng tiềm năng là ai và cách thức thu hút họ:

  • Yếu tố 1 - Danh sách thị trường mục tiêu: Ai sẽ sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn?
  • Yếu tố 2 - 3 điều độc quyền: Chỉ doanh nghiệp của bạn mới có / Vì sao khách hàng lựa chọn sản phẩm / dịch vụ của bạn thay vì đối thủ?
  • Yếu tố 3 - Quy trình chứng minh: Để khách hàng hình dung các bước triển khai chính
  • Yếu tố 4 - Sự đảm bảo: Để khách hàng yên tâm khi lựa chọn bạn

Ví dụ:

5. Mục tiêu 3 năm?

Hãy vẽ lên bức tranh doanh nghiệp của bạn trong 3 năm tới trông như thế nào thật sống động, rõ ràng theo bộ khung sau:

  • Ngày dự kiến:
  • Doanh thu:
  • Lợi nhuận
  • Các chỉ số đo lường sự thành công

Ví dụ:

6. Kế hoạch 1 năm?

Đây là nơi bạn bắt đầu đặt bút viết lên kế hoạch thực thi tầm nhìn. Xoay quanh các con số Doanh thu, Lợi nhuận, Chỉ số đo lường và từ 3 đến 7 nhiệm vụ trong năm.

Ví dụ:

7. Mục tiêu ưu tiên Quý?

Hãy phân rã các con số Doanh thu, lợi nhuận, chỉ số đo lường từ Kế hoạch năm về Quý.

Sau đó, xác định và điền vào 3 đến 7 mục tiêu ưu tiên của Công ty phải hoàn thành trong 90 ngày để đạt được nhiệm vụ trong năm.

[Đọc bài về cách xây dựng mục tiêu ưu tiên Quý tại đây]

[Đọc bài về hướng dẫn tính năng mục tiêu ưu tiên Quý tại đây]

Ví dụ:

8. Danh sách vấn đề?

Hãy điền vào bảng danh sách những chướng ngại vật có thể cản trở doanh nghiệp của bạn đạt được tầm nhìn, hoặc những điều có thể giúp bạn đi đến tầm nhìn nhanh hơn.

Ví dụ: