Nhảy tới nội dung

Công bố Bảng tầm nhìn

Công bố tầm nhìn doanh nghiệp giúp xác định và truyền đạt mục tiêu và hướng phát triển của doanh nghiệp đến các bên liên quan, tạo lòng tin, sự đồng thuận trong doanh nghiệp. Nó cũng giúp tập trung sức lực và nguồn lực vào mục tiêu chung và tạo ra một định hướng rõ ràng cho nhân viên và tổ chức.

Thực hiện công bố

Để tiến hành công bố tầm nhìn trên Simplamo bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái hãy chọn tính năng “Tầm nhìn

Bước 2: Ở giao diện trang Tầm nhìn hãy chọn vào nút “Công bố”

*Lưu ý:

  • Khi công bố bảng tầm nhìn doanh nghiệp hãy lưu ý đặt tên cho phiên bản công bố theo công thức sau: “Thời gian Công bố + Năm hiện tại
  • Nhập thông điệp cần truyền thông đến đội ngũ khi công bố tầm nhìn doanh nghiệp
  • Sau khi công bố bạn sẽ không thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa thông tin của bảng tầm nhìn nữa. Nên hãy cân nhắc và cùng đội ngũ thống nhất trước khi công bố tầm nhìn.

Tạo bản nháp

Chúng ta đã hoàn thành 1 quý vô cùng thành công và tiến hành xây dựng mục tiêu cho quý mới, lúc này hãy tạo bảng nháp. Đồng nghĩa với việc khi tạo bản nháp là bạn đang tạo ra 1 bảng tầm nhìn doanh nghiệp mới.

Cách thao tác tạo bản nháp như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái hãy chọn tính năng “Tầm nhìn

Bước 2: Ở giao diện trang Tầm nhìn hãy chọn vào nút “Tạo bản nháp”.