Nhảy tới nội dung

Tối ưu Bảng Tầm Nhìn

Công cụ này sẽ hỗ trợ bạn kết tinh được Bảng tầm nhìn ngắn gọn, chỉ với 8 câu hỏi trên 2 trang giấy. Hỗ trợ lãnh đạo đưa tầm nhìn vốn chỉ nằm trong đầu được thể hiện và chia sẻ cho mọi người cùng nhìn thấy.

Nhập liệu cho bảng Tầm Nhìn

Bảng tầm nhìn doanh nghiệp bao gồm 3 hợp phần chính:

 • Tầm Nhìn: Thể hiện văn hoá doanh nghiệp, bức tranh lớn của tổ chức.
 • Tập Trung: Thể hiện các mục tiêu trong năm, quý và đâu là các vấn đề dài hạn doanh nghiệp đang gặp phải.
 • SWOT: Thiển hiện các ưu và nhược điểm của doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Để tiến hành cập nhật dữ liệu cho trang tầm nhìn bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Bên thanh công cụ bên trái màng hình, hãy chọn tính năng “Tầm nhìn”.

Bước 2: Tại giao diện tầm nhìn, hãy nhấn vào biểu tượng bút chì để tiến hành cập nhật thông tin.

Ví dụ: Tại giao diện trang tầm nhìn bạn cần bổ sung thông tin cho “Giá trị cốt lõi” , hãy nhấn chọn vào biểu tượng của blog này để tiến hành thao tác chỉnh sửa.

 • Bấm biểu tượng dấu “cộng” để thêm Giá trị cốt lõi.

 • Bổ sung mô tả để biểu đạt chi tiết thông tin cần truyền tải.

Tương tự như vậy bạn có thể chỉnh sử các phần khác trong trang tầm nhìn theo thao tác tương tự. Để tìm hiểu kỹ hơn về Tầm nhìn bạn có thể tham khảo [[Tại đây]](https://help.simplamo.com/features/vision/overview)

Tập trung

Tại trang tập trung bạn sẽ thấy được mục tiêu năm, mục tiêu quý và danh sách vấn đề dài hạn. Để tiến hành bổ sung thông tin cho các blog này hãy thực hiện như sau:

Bước 1: Bên thanh công cụ bên trái màng hình, hãy chọn tính năng “Tầm nhìn” và chọn trang “Tập trung”.

Bước 2: Tại giao diện trang tập trung, hãy nhấn vào biểu tượng bút chì để tiến hành cập nhật thông tin.

 • Doanh thu
 • Lợi nhuận
 • Chỉ số đo lường
 • Mục tiêu năm, Quý

Để thêm mới thông tin hãy bấm vào biểu tượng dấu cộng tạo từng trường thông tin.

*Lưu ý:

 • Khi tiến hành thao tác tạo mục tiêu năm hãy chọn chu kỳ của năm đó. Tương tự như vậy đối với mục tiêu quý, hãy chọn chu kỳ kinh doanh phù hợp.
 • Mục tiêu quý được chia nhỏ từ mục tiêu năm.

Ví dụ: Khi tiến hành tạo mục tiêu năm “Tối ưu hóa quy trình tư vấn cho ngành Ngành sản xuất (năng lượng tái tạo, y tế, ô tô, điện tử)” cho năm 2024. Hãy nhấn chọn vào Chu kỳ 2024

Danh sách vấn đề dài hạn

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, chắc hẳn rằng bạn luôn gặp phải các vấn đề mà chưa thể giải quyết ngay ở thời điểm đó. Việc không thể giải quyết ngay có thể do chúng ta chưa có phương pháp, chưa có đủ thời gian,….

Ví dụ: Mô hình kinh doanh để tăng trưởng bền vững, Kinh tế đang giảm, người tiêu dùng giảm chi tiêu,…

Đây đều là các vấn đề chưa thể có phương pháp giải quyết ngay. Vì thể hãy thêm các vấn đề này vào bảng danh sách vấn đề dài hạn của doanh nghiệp bằng cách:

Bước 1: Trên thanh công cụ ngang trên màng hình hãy chọn tính năng “Vấn đề

Bước 2: Nhập thông tin vấn đề:

 • Tiêu đề
 • Mô tả
 • Danh mục
 • Nhóm sở hữu
 • Người tạo vấn đề
 • Hãy chọn kỳ hạn vấn đề “Dài hạn” để bổ sung vào danh dách các vấn đề dài hạn của doanh nghiệp trên bảng tầm nhìn

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT giúp tổ chức, dự án hoặc cá nhân hiểu rõ về tình hình hiện tại, xác định và tận dụng cơ hội, đối phó với mối đe dọa, cải thiện điểm yếu và tận dụng sức mạnh để phát triển và đạt được thành công.

Để tiến hành cập nhật thông tin cho bảng SWOT trên Simplamo bạn hãy thực hiện như sau:

Bước 1: Bên thanh công cụ bên trái màng hình, hãy chọn tính năng “Tầm nhìn” và chọn trang “SWOT”.

Bước 2: Tại giao diện trang SWOT, hãy nhấn vào biểu tượng bút chì để tiến hành cập nhật thông tin.

 • Sức mạnh (Strengths)
 • Điểm yếu (Weaknesses)
 • Cơ hội (Opportunities)
 • Mối đe dọa (Threats)