Nhảy tới nội dung

Liên kết chỉ số với tầm nhìn

Khi nào cần liên kết?

Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt. Việc liên kết các chỉ số hàng tuần vào bảng tầm nhìn doanh nghiệp giúp việc tính toán, rà soát dữ liệu trở nên minh bạch và chính xác hơn. Để thực hiện liên kết hãy thao tác như sau:

Bước 1: Bên thanh công cụ bên trái màng hình, hãy chọn tính năng “Tầm nhìn” và chọn trang “Tập trung”.

Bước 2: Chọn vào biểu tượng “Cài đặt” ở góc phải màng hình và bật tính năng “Liên kết chỉ số

Bước 3: Tại giao diện trang tập trung, hãy nhấn vào biểu tượng bút chì để tiến hành cập nhật “Chỉ số đo lường”.

Bước 4: Tại đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Tạo ra chỉ số mới
  • Chọn các chỉ số có sẵn

*Lưu ý:

  • Nếu bạn chọn tạo chỉ số mới đồng nghĩa với việc bạn đang tạo 1 chỉ số đo lường trên bảng chỉ số (scorecard).

  • Còn nếu bạn chọn chỉ số có sẵn. Hệ thống sẽ hiện danh sách các chỉ số trên bảng chỉ số đã được tạo và đưa vào bảng tầm nhìn doanh nghiệp để tiến hành theo dõi và đo lường.

  • Đảm bảo các chỉ số sau khi đưa vào bảng tầm nhìn phải có cách đo lường, tính toán chính xác.