Nhảy tới nội dung

Tạo Tầm nhìn

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái màn hình hãy bấm chọn Công cụ Tầm nhìn.

Bước 2: Bắt đầu nhập dữ liệu trên từng trang bằng cách bấm vào ký tự có hình bút chì trên từng mục câu hỏi.

Hãy nhớ bấm “Lưu” sau mỗi lần bổ sung / chỉnh sửa thông tin

Trang Tầm nhìn

Màn hình Simplamo sẽ hiện ra đầu tiên là giao diện của Trang tầm nhìn, tại đây bạn hãy trả lời 5 câu hỏi và nhập dữ liệu tương ứng.

  1. Giá trị cốt lõi
  2. Giá trị doanh nghiệp
  3. Mục tiêu 10 năm
  4. Chiến lược Marketing
  5. Mục tiêu 3 năm

Trang Tập trung

Tiếp tục bấm vào giao diện trang Tập trung để trả lời 3 câu hỏi còn lại bằng cách bấm vào biểu tượng bút chì.

  1. Kế hoạch 1 năm
  2. Mục tiêu ưu tiên Quý
  3. Danh sách vấn đề dài hạn

Bước 3: Sau khi hoàn thành, hãy chia sẻ cho đội ngũ cùng nhìn thấy bằng cách bấm vào nút “Công bố” bên góc phải.

Nhập “Tên bảng Tầm nhìn” và “Thông điệp” mà ban lãnh đạo muốn truyền tải.