Nhảy tới nội dung

Quản lý các bước thực hiện trong quy trình

Việc thêm các bước chi tiết trong quy trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng độ chính xác, giảm rủi ro, tăng hiệu suất, cung cấp hướng dẫn rõ ràng, đảm bảo sự nhất quán và chất lượng, và dễ dàng đào tạo và chuyển giao kiến thức.

Thêm Bước

Để tiến hành xây dựng các bước trong quy trình bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo Quy Trình Lõi (Ví dụ: Quy trình Bán Hàng, Quy trình Marketing,…) [Tham khảo thêm tại đây].

Bước 2: Sau khi đã tạo được quy trình lõi hãy tiến hành các thao tác tạo quy trình. Tại giao diện người dùng hãy chọn tính năng “Quy trình” và tiến hành tạo. [Tham khảo thêm tại đây]

Bước 3: Sau khi hoàn tất việc tạo quy trình hãy tiến hành bổ sung các bước trong quy trình. Các bước này sẽ mô tả chi tiết cách thực hiện quy trình.

Lưu ý: Hãy bổ sung mô tả chi tiết cho từng bước được thêm để đảm bảo quy trình khi được ban hành mọi cá nhân trong tổ chức đều có thể hiểu rõ cách tuân theo quy trình.

Sửa Bước

Sau khi đã hoàn tất việc thiết lập quy trình bạn hoàn toàn có thể thao tác điều chỉnh lại các bước trong quy trình để phù hợp hơn bằng cách:

Bước 1: Chọn vào quy trình cần thay đổi bước thực hiện

Bước 2: Chọn vào biểu tượng “Bút Chì” để tiến hành thay đổi bước thực hiện

Bước 3: Cập nhật nội dung cần thay đổi và hoàn tất việc chỉnh sửa.

Xoá Bước

Sau thời gian dùng quy trình đã tạo bạn dần cảm thấy các bước bên trong quy trình cần được thay đổi, làm mới hãy tiến hành xoá và điều chỉnh bằng cách sau:

Bước 1: Chọn vào quy trình cần thay đổi bước thực hiện.

Bước 2: Rê chuột vào bước thực hiện cần xoá và chọn biểu tưởng “Ba Chấm” để tiến hành thao tác.

Bước 3: Hoàn tất việc xoá bước thực hiện và cập nhật các bước thực hiện mới.