Nhảy tới nội dung

Quản lý quy trình lõi

Quản lý quy trình lõi có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự hiệu quả, chất lượng và cạnh tranh của tổ chức. Nó giúp tối ưu hóa quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tăng khả năng thích ứng và linh hoạt, đồng thời tạo sự đồng nhất trong các hoạt động của tổ chức. Quản lý quy trình lõi là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một tổ chức hoạt động hiệu quả và thành công.

Xây Dựng Quy Trình Lõi

Tạo Quy trình lõi

Để tiến hành xây dựng một bộ quy trình lõi cho tổ chức bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định các Quy Trình cần được đóng gói thành Quy Trình Lõi (Ví dụ: Quy trình Bán Hàng, Quy trình Marketing,…)

Bước 2: Sau khi đã xác định được các quy trình cần đóng gói hãy tiến hành đưa chúng lên Simplamo bằng cách. Tại giao diện người dùng hãy chọn tính năng “Quy trình”.

Bước 3: Tiếp tục chọn vào tính năng “Tạo Quy trình lõi” và tiến hành bổ sung thông tin yêu cầu:

  • Tên Quy trình lõi được tạo
  • Bạn đang tạo quy trình này cho công ty nào?

Quản lý Quy trình lõi

Để tiến hành quản lý quy trình lõi cho tổ chức bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện người dùng hãy chọn tính năng “Quy trình” bên thanh công cụ góc trái màn hình.

Bước 2: Tại đây hệ thống sẽ mặt định tạo sẵn các quy trình lõi như:

  • Sales
  • Marketing
  • Operations
  • Accounting
  • Customer Retention
  • HR

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cơ cấu này hoặc bổ sung thêm các quy trình khác phù hợp với tổ chức của mình.