Nhảy tới nội dung

Sơ đồ trách nhiệm

I. Tổng quan

Đầu tiên, chúng ta phải khẳng định rằng có rất nhiều phương pháp luận để xây dựng một sơ đồ tổ chức cho doanh nghiệp như: mô hình ma trận, mô hình theo chức năng, mô hình tổ chức phẳng, tổ chức theo địa lý, tổ chức phân quyền, v.v…

Đối với Simplamo, chúng tôi áp dụng mô hình “Cơ cấu tổ chức theo chức năng”, tuy nhiên có bổ sung một vài điểm nhằm nhấn mạnh tính trách nhiệm, khuyến khích sự chủ động cao. Vì thế chúng tôi chọn thuật ngữ Sơ đồ trách nhiệm giải trình.

Bạn có thể đọc thêm bài viết Thiết lập Sơ đồ tổ chức.

Sau khi hoàn thành sơ đồ trách nhiệm giải trình, doanh nghiệp của bạn sẽ đạt được:

  • Một cấu trúc doanh nghiệp Đơn giản nhưng rõ ràng
  • Loại bỏ luồng báo cáo rối ren giữa “quản lý” và “nhân viên”
  • Mọi người hiểu ai làm việc gì, có trách nhiệm cho cái gì, ai báo cáo cho ai, phối hợp với ai để hoàn thành công việc.
  • Thiết lập sự sở hữu và trách nhiệm tự động cho các mục tiêu

II. Cấu trúc

III. Hướng dẫn thực hiện

Để bắt đầu thiết lập hoặc chỉnh sửa Sơ đồ trách nhiệm giải trình cho doanh nghiệp của mình, bạn hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái màn hình – Hãy chọn tính năng Sơ đồ trách nhiệm.

Bước 2: Màn hình sẽ hiện ra bảng cấu trúc đề xuất, để bổ sung chỉnh sửa lại Tên chức năng, bạn hãy bấm vào biểu tượng cây bút chì, sau đó tiến hành điền tên vị trí chức năng.

Simplamo - Docs (55).png

Bước 3: Tiếp tục bổ sung vai trò của từng chức năng bằng cách bấm vào biểu tượng dấu cộng (+)

Simplamo - Docs (57).png

Để mở rộng thêm các ô vị trí chức năng trên sơ đồ trách nhiệm, bạn có thể bấm vào biểu tượng dấu cộng ở góc trái chức năng, và tiếp tục bổ sung vai trò cho chức năng đó.

Simplamo - Docs (58).png

Hãy bấm “Lưu” sau mỗi thao tác bổ sung, chỉnh sửa thông tin.

Ngoài ra hệ thống của Simplamo cũng hỗ trợ bạn xuất File PDF để tiện cho việc lưu trữ, quản lý thông tin.

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong Sơ đồ trách nhiệm cho doanh nghiệp của mình trên Simplamo. Hãy sử dụng nó như một công cụ đắc lực trong việc thiết lập Mục tiêu và Chỉ số.