Nhảy tới nội dung

Công Bố Sơ Đồ Trách Nhiệm

Công bố bảng sơ đồ trách nhiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tạo sự minh bạch và rõ ràng, tăng hiệu quả làm việc, định hướng phát triển và thăng tiến, và hỗ trợ quản lý và lãnh đạo trong tổ chức.

Cách công bố Sơ Đồ Trách Nhiệm

Để tiến hành công bố sơ đồ trách nhiệm bạn hãy thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái màn hình, hãy chọn tính năng “Sơ đồ trách nhiệm”.

Bước 2: Tại giao diện Sơ Đồ Trách Nhiệm hãy nhấp chọn vào nút “Công Bố”.

Bước 3: Tiến hành đặt tên cho phiên bản và bổ sung thêm mô tả để diễn đạt cho mọi người trong tổ chức hiểu rõ hơn về lần cập nhật này.

Lịch sử phiên bản

Tại giao diện Sơ Đồ Trách Nhiệm để ý đến thanh công cụ ngang hãy chọn biểu tượng “Bộ Lọc”. Tại đây bạn có thể quản lý tất các các phiên bản của sơ đồ.