Nhảy tới nội dung

Đối thoại 1:1

Tổng quan

Đối thoại Nhân sự 1:1 là một buổi nói chuyện nghiêm túc, cởi mở giữa cấp trên và cấp dưới trực tiếp của mình nhắm mục đích nắm bắt được những khó khăn của nhân viên, hỗ trợ nhân viên xử lý. Đồng thời thảo luận về những điểm hiệu quả và chưa hiệu quả trong vòng 90 ngày vừa qua. Đây cũng là dịp để cấp dưới có thể phản hồi cho cấp trên về khả năng lãnh đạo & quản lý của họ để cải thiện trong tương lai.

Đối thoại theo bộ khung trên Simplamo sẽ giúp chúng ta không lan man, xa đà vào những chủ đề không đúng trọng tâm. Kết quả cuộc đối thoại sẽ được ghi nhận lại và Simplamo sẽ hỗ trợ Công ty phân tích xem đôi bên phù hợp với nhau cho lộ trình kế tiếp hay không.

Cấu trúc