Nhảy tới nội dung

Thiết lập tiêu chí phân loại nhân sự

Thiết lập tiêu chí phân loại nhân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định và đảm bảo sự phù hợp của nhân viên trong tổ chức.

Thiết lập tiêu chí phân loại nhân sự

Để tiến hành thiết lập tiêu chí phân loại hãy thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Trong màn hình Simplamo, bên thanh công cụ bên trái màn hình hãy chọn tính năng “Đánh giá Nhân sự

Bước 2: Tại đây bạn chọn tiếp vào nút “Cài đặt”.

Bước 3: Tiến hành thiết lập các tiêu chí “Đúng người, Đúng vị trí”. Ngoài ra tại đây bạn cũng có thể xem chi tiết nội dung buổi đánh giá nhân sự.

Ví dụ: Tổ chức của bạn có thể vu vi cho nhân sự khi đạt 4/5 (+) là đã đúng người hoặc chỉ đạt 2/3 (Y) là đúng vị trí