Nhảy tới nội dung

Đối thoại 1:1 hàng quý

Xác định lịch

Người đánh giá - Xác định lịch cho buổi đối thoại với từng cấp dưới trực tiếp vào một ngày phù hợp.

Kích hoạt trên Simplamo

Người đánh giá cần kích hoạt cuộc đối thoại Quý với từng cấp dưới trên Simplamo để họ nhận được email tham gia cuộc đối thoại bằng cách:

Trên thanh công cụ bên trái, hãy chọn tính năng “Đối thoại” -> Bấm chọn “Tạo đánh giá”, tiếp tục chọn “Đối thoại Quý”.

Hãy điền nội dung vào “Tiêu đề đánh giá”

Ví dụ như hình bên dưới: Đối thoại Quý 1/2023 với Phạm Trọng Hậu - HR Generalist

  • Lựa chọn -> Cấp quản lý
  • Lựa chọn tên Thành viên cần đánh giá /
  • Chọn Thời hạn đánh giá - là khoảng thời gian lịch hẹn gặp giữa cấp Quản lý và Nhân viên
  • Hai mục về “Thời gian bắt đầu”“Thời gian kết thúc” là khoảng thời gian dùng dữ liệu Mục tiêu ưu tiên để đánh giá nhân viên, theo ví dụ hiện tại là đánh giá Quý 1/2023 nên thời gian được chọn sẽ là từ 01/01/2023 đến 31/03/2023.
  • Sau khi đã điền xong các nội dung hãy bấm chọn “Tạo mới”

Lúc này trên màn hình Đối thoại sẽ hiện ra lịch đối thoại cho từng nhân viên cấp dưới của bạn. Đồng thời cấp nhân viên cũng sẽ nhận được email về lịch đối thoại.

Tiến hành đánh giá

Cả Người đánh giá & Người được đánh giá chọn nút “Bắt đầu đánh giá” và tiến hành trả lời câu hỏi theo bộ khung nội dung có sẵn trên Simplamo.

  • Lưu ý: Ở bước này về thao tác và bộ khung câu hỏi trên phần mềm sẽ như nhau. Tuy nhiên Người được đánh giá - Cần chuẩn bị nội dung gặp gỡ cấp quản lý, hoàn thành bảng đánh giá trên Simplamo trước, sau đó bấm nút “Hoàn thành” để cấp trên có thể xem bảng đánh giá của bạn.

Chọn “Bắt đầu đánh giá” và tiến hành đánh giá theo bộ khung có sẵn.

Gặp gỡ trực tiếp

Cấp quản lý dựa trên phần tự đánh giá của nhân viên sẽ đưa ra những nhận định của mình và tiến hành đánh giá trên phần mềm. Bản kết quả của Cấp quản lý sẽ là bản cuối cùng được chuyển cho phòng nhân sự thực hiện các bước cần thiết liên quan.

Lưu ý, hãy khởi đầu buổi gặp gỡ bằng chia sẻ tin vui cá nhân, tin vui công việc; phần cuối buổi họp sẽ là “Xử lý vấn đề”.

Bạn có thể đọc thêm bài viết Cách tổ chức buổi đối thoại 1:1 hàng quý.

Ký hiệu đánh giá

Ký hiệuÝ nghĩa
(+)
(-)Không có
(+,-)Chưa thể hiện rõ ràng
  • Ký hiệu "+" thường được sử dụng để chỉ ra rằng nhân viên đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, đạt hoặc vượt qua các tiêu chuẩn và kỳ vọng.
  • Ký hiệu "-" thường được sử dụng để chỉ ra rằng nhân viên chưa đạt đủ tiêu chuẩn hoặc không hoàn thành công việc một cách đầy đủ.
  • Ký hiệu "+-" (hoặc "-+") thường được sử dụng để chỉ ra sự pha trộn giữa thành công và không thành công trong việc hoàn thành công việc.

Lưu và thoát đánh giá

Phần mềm cho bạn tạm ngưng quá trình đánh giá và có thể tiếp tục đánh giá.

**Ví dụ:**Trong quá trình đánh giá, cả cấp quản lý và nhân viên cần không gian thoải mái hơn để chuẩn bị tiếp tục cho buổi đánh giá diễn ra hiệu quả hơn. Lúc nãy hãy chọn tính năng “Lưu và Thoát”.

Hoàn thành đánh giá

Cả bạn và cấp trên đều đã được thống nhất với kết quả đánh giá tại buổi đánh giá 1:1. Lúc này hãy chọn nút “Hoàn thành” để kết thúc buổi đánh giá. Sau khi hoàn thành sẽ không thể tiến hành điều chỉnh thông tin đánh giá.

Chúc bạn thành công.