Nhảy tới nội dung

Simplamo Updates v1.27

🎯 Mục tiêu

Tại phiên bản cập nhật lần này, chúng tôi đã cải tiến trải nghiệm sử dụng trợ lý AI, ngoài ra thì dữ liệu mà AI đề xuất đã chất lượng và bám sát hơn đối với nhu của cầu bạn.

Điều đặc biệt là chúng tôi đã nâng cấp tính năng “Tầm nhìn”, cho phép bạn có thể liên kết các chỉ số đo lường với bảng theo dõi sức khoẻ doanh nghiệp. Từ đó giúp tổ chức của bạn tập trung hơn vào việc xây dựng chiến lược mà không phải lo về dữ liệu

Hãy tìm hiểu thêm ở mục dưới đây!

🚀 Tính năng mới

Liên kết chỉ số đo lường với bảng theo dõi sức khoẻ

Bạn có thể liên kết chỉ số đo lường trong bảng tầm nhìn với bảng theo dõi sức khoẻ của từng phòng ban, khi này hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu theo từng khoảng chu kỳ tháng, quý, hoặc năm.

💪🏾 Cải tiến mới

Cải tiến trợ lý AI & Nội dung mà AI đề xuất

Trợ lý AI đã được cập nhật thêm nhiều tính năng mới, cho phép bạn có thể chỉnh sửa thông tin khi AI đề xuất kết quả. Ngoài ra thì hệ thống cũng đã tối ưu thời gian AI phản hồi kết quả và nội dung bên trong để bám sát hơn so với tiêu chí của doanh nghiệp

Để lại ghi chú trên từng chỉ số

Bạn đã có thể để lại ghi chú với những chỉ số mà mình cập nhật, để cấp quản lý hoặc các thành viên trong phòng ban có thể nắm rõ được tiến độ mục tiêu của bạn.

Tự động sao lưu dữ liệu

Dữ liệu sẽ được tự động lưu lại khi bạn thực hiện cập nhật thông tin hoặc nội dung trên hệ thống.

Thiết lập thời gian họp

Tại mỗi phòng ban của mình, bạn có thể thiết lập thời gian và tần suất họp trên hệ thống để nhắc nhở lịch họp và thông báo đến các thành viên khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể đồng bộ thời gian họp với Google Calendar.

🐞 Sửa lỗi

  • Fixed Cập nhật kỳ vọng trên Chỉ số
  • Fixed Lỗi hiển thị trạng thái của Mục tiêu liên kết
  • Fixed Xem chi tiết Vấn đề trong biên bản cuộc họp
  • Fixed Nhân bản Widget