Nhảy tới nội dung

Giới thiệu khách hàng

Khi mối quan hệ đối tác của bạn với Simplamo phát triển, cơ hội mở rộng và tăng lợi nhuận của bạn cũng theo đó mà tăng lên. Dưới đây là cách bạn có thể mở rộng quan hệ đối tác của mình với chúng tôi:

Là một Đối tác của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp một mã giới thiệu riêng. Hãy truy cập vào chức năng “Giới thiệu Simplamo” ngay trên thanh công cụ của hệ thống.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những chức năng mà chúng tôi hỗ trợ:

  • (1) Mã giới thiêu: Đây là mã giới thiệu của riêng bạn. Hãy đảm bảo khách hàng của hạn nhập mã giới thiệu này khi đăng ký để hệ thống nhận diện được đó là khách hàng do bạn giới thiệu. Hoặc bạn có thể sử dụng “Link đăng ký” đã được đính sẵn mã giới thiệu
  • (2) Link đăng ký: Đường link này sẽ dẫn trực tiếp đến trang đăng ký trở thành khách hàng của Simplamo. Khi khách hàng của bạn dùng link này, hệ thống sẽ tự động nhập mã giới thiệu của bạn & xác nhận đó là khách hàng do bạn giới thiệu.
  • (3) Link giới thiệu: Đường link này sẽ dẫn đến trang web Simplamo. Nếu khách hàng của bạn có đăng ký tài khoản Simplamo sau đó, họ cũng sẽ được xác nhận là khách hàng do bạn giới thiệu.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng khách hàng của bạn đăng ký tài khoản Simplamo trong vòng 30 ngày kể từ ngày họ nhận được các đường link trên. Sau 30 ngày, hệ thống sẽ tự động xóa mã giới thiệu trên máy tính của khách hàng. Lúc đó, các khách hàng phải nhập thủ công mã giới thiệu của bạn khi đăng ký Simplamo.

Đính kèm dữ liệu mẫu

Bạn có thể đính kèm các dữ liệu mẫu vào đường link giới thiệu cho khách hàng. Khi khách hàng đăng nhập vào hệ thống với link có đính kèm dữ liệu mẫu này, họ sẽ thấy được toàn bộ các dữ liệu mẫu do bạn thiết lập trước, thay vì một giao diện trống.

Tìm hiểu về “Dữ liệu mẫu” ngay TẠI ĐÂY.

Đây chính là cách mà dữ liệu mẫu giúp cho bạn tiếp cận các khách hàng dễ dàng hơn!

Để đính kèm dữ liệu mẫu: Tại cửa sổ “Giới thiệu Simplamo”, chọn dữ liệu mẫu mà bạn muốn đính kèm tại mục “Dữ liệu mẫu”.

Giờ đây, bạn sẽ thấy các mục “Mã giới thiệu”, “Link đăng ký tài khoản”“Link giới thiệu phần mềm” của mình đã có đính thêm một đoạn mã. Đó chính là đoạn mã dẫn đến dữ liệu mẫu mà bạn chọn.