Nhảy tới nội dung

Tổng quan Simplamo AI

I. Simplamo AI là gì?

Simplamo AI là một trợ lý thông minh có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề phức tạp trong tổ chức. Sim AI có thể trả lời các câu hỏi theo yêu cầu, hoàn thiện nội dung, tóm tắt vấn đề và còn hơn thế nữa, Sim AI còn giúp bạn gợi ý các mục tiêu dựa trên chiến lược tổng thể của công ty. Từ đó giúp cho đội ngũ của bạn cải thiện hiệu suất và nâng cao chất lượng công việc.

Lưu ý: Simplamo AI chỉ là một trong những phương pháp hỗ trợ người dùng trong việc gợi ý dữ liệu phù hợp, giúp bạn cải tiến các kết quả mục tiêu của mình. Hoàn toàn không thể thay thế toàn bộ “Suy nghĩ - Tư duy” của bạn

II. Làm sao sử dụng Simplamo AI?

Với mỗi tổ chức đang hoạt động trên hệ thống, Simplamo sẽ cung cấp cho bạn 200 lượt sử dụng AI miễn phí cho toàn bộ các tính năng liên quan đến AI. Lượt sử dụng sẽ được áp dụng cho toàn bộ thành viên trong tổ chức của bạn

Tuy nhiên, khi vượt quá 200 lượt sử dụng, nếu như bạn cảm thấy Sim AI hữu ích và có nhu cầu muốn mở rộng thêm, vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

III. Truy cập vào Simplamo AI?

Bạn có thể truy cập vào Simplamo AI tại các tính năng dưới đây dưới đây:

  • Mục tiêu & Cột mốc
  • Chỉ số
  • Vấn đề
  • Trình soạn thảo văn bản

IV. Các trường hợp nên sử dụng Simplamo AI

1. Gợi ý Mục tiêu theo ngành

Bạn và đội ngũ của mình phải mất hàng giờ để xác định mục tiêu cần thực hiện trong quý, hãy gợi ý chiến lược mà bạn muốn thực hiện cho Simplamo AI, và biến chúng thành những mục tiêu cho phòng ban

2. Xây dựng Cột mốc theo Mục tiêu

Bạn chưa thể hình dung được các kết quả của mục tiêu sẽ mang lại trông như thế nào, Simplamo AI sẽ giúp bạn xác định những cột mốc cần thực hiện để đạt được mục tiêu mong muốn

3. Gợi ý Chỉ số đo lường

Xây dựng các chỉ số quan trọng để theo dõi sức khoẻ tổ chức là một thách thức lớn đối với cấp quản lý, vậy hãy để Simplamo AI giải quyết khó khăn đó cho bạn bằng những dữ liệu mẫu để bạn tham khảo

4. Tóm tắt vấn đề

Thay vì ngồi đọc lại và phân tích những vấn đề dài dòng trong cuộc họp, hãy để Simplamo AI chỉ ra các điểm quan trọng mà bạn cần chú ý

5. Gợi ý giải pháp

Các vấn đề đã được nhận diện và thảo luận nhưng chưa có giải pháp thực hiện, Simplamo AI sẽ gợi ý giúp bạn các công việc ưu tiên cần làm để xử lý vấn đề

6. Cải thiện chất lượng văn bản

Simplamo AI sẽ hỗ trợ bạn đánh giá, rút gọn và điều chỉnh cấu trúc nội dung trở nên tốt hơn