Nhảy tới nội dung

Công cụ tóm tắt nội dung bằng AI

Simplamo AI là công cụ hỗ trợ đắc lực để bạn tóm tắt các nội dung phức tạp thành các ý chính và giải pháp quan trọng để xử lý vấn đề. Với Simplamo AI, bạn có thể tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tạo ra các tóm tắt chất lượng từ các nội dung dày đặc.

Tóm tắt vấn đề với AI

Để sử dụng tính năng "Tóm tắt vấn đề" của Simplamo AI, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở một vấn đề đã thảo luận

Truy cập vào trang danh sách cuộc họp, hãy tìm lại một vấn đề mà bạn và đội ngũ của mình đã thảo luận. Bạn có thể thấy rằng trong quá trình họp, người thư ký sẽ phải thao tác thật nhanh để ghi nhận lại các ý kiến của các bạn thành viên, dẫn đến việc nội dung chưa hoàn chỉnh.

Vậy hãy để AI giúp bạn

Bước 2: Tóm tắt vấn đề

Trong trình soạn thảo văn bản, nhấp vào "Tóm tắt vấn đề". Khi đó, Simplamo AI sẽ chuyển đổi nội dung phức tạp thành các ý chính và giải pháp để xử lý vấn đề. Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và nỗ lực.

Nếu bạn chưa hài lòng với nội dung tóm tắt, bạn có thể nhấp vào "Thử lại" để Simplamo AI tạo ra một tóm tắt mới.

Bước 3: Đánh giá

Nếu bạn cảm thấy chất lượng của Simplamo AI chưa phù hợp hoặc muốn đóng góp ý tưởng cho đội ngũ phát triển, bạn có thể nhấn vào biểu tượng "Like" hoặc "Dislike". Đóng góp của bạn sẽ là động lực để chúng tôi hoàn thiện Simplamo AI tốt hơn.