Nhảy tới nội dung

Quản lý thông báo

Việc quản lý thống báo email trên hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý thời gian, hợp tác, bảo mật và phân tích thông tin liên lạc qua email.

Cách Quản lý thông báo

Bước 1: Tại giao diện Simplamo, ở góc trái màng hình hãy chọn tính năng “Cài đặt”.

Bước 2: Tiếp tục chọn trang “Cài đặt công ty”, và chọn vào “Thông báo Email”.

Bước 3: Tại đây bạn có thể tuỳ chỉnh thông báo tuỳ vào nhu cầu sử dụng của tổ chức.

  • Biên bản cuộc họp
  • Nhắc nhở công việc sắp đến hạn
  • Nhắc nhở công việc trễ hạn
  • Rà soát dữ liệu trước khi kết thúc Quý
  • Cập nhật dữ liệu trước buổi họp (Mới)*
  • Báo cáo tiến độ (Mới)*

*Lưu ý:

  • Đối với việc thao tác trên chỉ có thể áp dụng với những tài khoản mang quyền “Quản trị viên”.
  • Bạn có thể xem mô tả chi tiết của loại thông báo tại biểu tượng “?”.
  • Đối với thông báo Cập nhật dữ liệu trước buổi họp và Báo cáo tiến độ bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh thời gian thông báo phù hợp.