Nhảy tới nội dung

Download Quy trình

Việc tải bộ quy trình lõi để quản lý có ý nghĩa quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động tổ chức, đảm bảo sự nhất quán, quản lý hiệu quả, tuân thủ quy định và tăng khả năng đáp ứng.

Download Quy trình

Để tiến hành tải quy trình lõi cho tổ chức bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện tính năng “Quy Trình”xác định Quy Trình cần được tải xuống (Ví dụ: Quy trình Bán Hàng, Quy trình Marketing,…).

Bước 2: Sau khi đã xác định được các quy trình cần được tải hãy bấm vào nút “Xuất File PDF” để hoàn tất việc tải quy trình. Đồng thời tiến hành lưu trữ quy trình vào thư mục máy tính để dễ dàng lưu trữ và sử dụng