Nhảy tới nội dung

Thêm Cộng tác viên

Phân công cộng tác viên trong quản lý quy trình để có kế hoạch quản lý quy trình để đảm bảo tương tác và hiệu quả làm việc tốt nhất.

Thêm Cộng Tác Viên

Quyết định thêm cộng tác viên để quản lý quy trình phụ thuộc vào tình hình và yêu cầu cụ thể của tổ chức. Nếu tổ chức gặp các tình huống như trên và cảm thấy cần sự hỗ trợ bổ sung để quản lý và thực hiện quy trình một cách hiệu quả, việc thêm cộng tác viên có thể là một giải pháp hợp lý.

Bước 1: Tại giao diện người dùng hãy chọn tính năng “Quy trình”.

Bước 2: Xác định quy trình cần bổ sung cộng tác viên. Đồng thời tiến hành chọn vào biểu tượng “Con người” ở góc phải màn hình Quy trình để thêm cộng tác viên.

Bước 3: Tại giao diện “Thêm cộng tác viên” hãy chọn:

  • Người thiết lập Quy trình này là ai?
  • Ai sẽ là cộng tác viên cho quy trình này nào?