Nhảy tới nội dung

Simplamo Updates v1.24

🎯 Mục tiêu

  • Cột mốc: Hệ thống đã tự động tính toán để có thể xác định giúp bạn các mục tiêu cần đạt được theo từng khoảng thời gian cụ thể đối với loại Cột mốc đo lường
  • Hành động: Chúng tôi đã cải tiến tính năng Hành động, cho phép bạn có thể quản lý các công việc cá nhân và theo dõi chúng một cách dễ dàng
  • Bảng điều khiển: Đội ngũ đã nâng cấp tính năng Bảng điều khiển lên một phiên bản mới, tập trung việc cá nhân hoá người dùng và chúng tôi tin chắc rằng sẽ mang lại nhiều giá trị cho đội ngũ của bạn

🚀 Tính năng mới

Bảng điều khiển phiên bản mới

Bảng điều khiển sẽ là nơi trực quan hoá dữ liệu của tất cả công ty, các phòng ban. Giúp cho cấp quản lý dễ dàng theo dõi và đưa ra các mục tiêu sắp tới dựa trên các chỉ số hiệu suất mà Dashboard cung cấp

Chúng tôi đã cá nhân hoá người dùng bằng việc cung cấp các dạng Dashboard mẫu tuỳ vào cấp độ của nhân viên. Ngoài ra, Dashboard cũng đã cập nhật thêm nhiều loại Widget đa dạng mới

Release v1.24.gif

💪🏾 Cải tiến mới

Dự báo mục tiêu cho Cột mốc đo lường

Chúng tôi đã thực hiện dự báo các giá trị mục tiêu mà bạn cần đạt đối với loại Cột mốc đo lường. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng định lượng hơn trong quá trình thực hiện và theo dõi tiến độ của mình

Release v1.24 (1).png

Quản lý công việc cá nhân

Tính năng quản lý Hành động trên Simplamo đã cho phép bạn có thể lưu trữ các công việc cá nhân và sẽ không được theo dõi bởi bất kỳ ai trong phòng ban ngoài bạn

Release v1.24.gif

🐞 Sửa lỗi

  • Fixed Xem chi tiết bình luận
  • Fixed Bugs khi cập nhật mô tả tại Hành động/Phản hồi/Chỉ số
  • Fixed Cập nhật logic tính chỉ số tổng hợp
  • Fixed Nhân bản Mục tiêu