Nhảy tới nội dung

Simplamo Updates v1.22

💪🏾 Cải tiến mới

Cải thiện tính năng Mục tiêu

Tìm kiếm mục tiêu liên kết

Simplamo đã cải thiện việc liên kết Mục tiêu và cho phép người dùng tìm kiếm các tiêu đề của mục tiêu trong quá trình thực hiện liên kết

Tạo nhanh Mục tiêu liên kết

Bạn đã thực hiện liên kết Mục tiêu phòng ban với Mục tiêu của công ty chưa? Nếu chưa thì hãy xem hướng dẫn sau:

Bạn cũng có thể liên kết các Mục tiêu với nhau theo cách dưới đây

Sắp xếp thứ tự Mục tiêu năm

Tại bảng Tập trung, khi thực hiện lên kế hoạch Mục tiêu năm cho tổ chức, bạn có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên của các Mục tiêu bằng việc kéo thả chuột

Thay đổi loại Cột mốc

Với mỗi Mục tiêu được thực hiện trong quý, bạn đã tạo ra các Cột mốc cần thực hiện để đạt được Mục tiêu của mình đề ra hay không? Nếu chưa biết cách tạo, một có thể xem hướng dẫn sau

Ngoài ra, nếu như bạn tạo nhầm một số loại Cột mốc, đừng lo lắng hãy thay đổi dữ liệu Cột mốc theo cách dưới đây

Làm mới dữ liệu trong Cuộc họp

Trong cuộc họp, nếu như các thành viên trong nhóm mới bắt đầu cập nhật dữ liệu. Làm sao để bạn có thể nhận được dữ liệu mới nhất?

Hãy thực hiện nhấn vào biểu tượng “Làm mới dữ liệu” dưới đây

Mời chuyên gia vào hệ thống

Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu như bạn có gặp vấn đề trong quá trình lên kế hoạch chiến lược hoặc chưa rõ về cách thiết lập Mục tiêu. Đừng lo lắng, hãy mời chuyên gia của Simplamo vào tổ chức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ rà soát và hướng dẫn tổ chức đi đúng hướng

🐞 Sửa lỗi

  • Fixed Hiển thị danh sách Cuộc họp riêng tư
  • Fixed Tiến độ Mục tiêu khi đối thoại 1:1
  • Fixed Lưu trữ Chỉ số tại Bảng điều khiển