Nhảy tới nội dung

Simplamo Updates v1.20

📢 What's News?

Trong phiên bản version 3 của tính năng Mục tiêu, hệ thống cho phép người dùng liên kết mục tiêu ở các cấp độ với nhau và thực hiện tính toán tự động giá trị tiến độ của các mục tiêu đó. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, tối ưu hoá trải nghiệm và tiết kiệm thời gian trong quá trình phân rã mục tiêu

Tính năng liên kết mục tiêu giữa các cấp độ cũng giúp cho người dùng có thể theo dõi tiến độ của mục tiêu một cách chi tiết và dễ dàng hơn. Họ có thể xem được tiến độ của mỗi mục tiêu con và mục tiêu cha cùng lúc trên một bảng điều khiển. Điều này giúp cho người dùng có thể đưa ra các quyết định quản lý mục tiêu một cách chính xác và hiệu quả hơn.

💪🏾 Cải tiến mới

Ghi chú, bình luận

Cho phép người dùng thêm ý kiến, ghi chú hoặc bình luận vào một Vấn đề hoặc Phản hồi cụ thể. Khi sử dụng tính năng này, người dùng có thể chia sẻ thông tin, đề xuất ý tưởng hoặc cập nhật tiến độ công việc liên quan.

Liên kết dữ liệu giữa Tầm nhìn và Mục tiêu

Tính năng liên kết dữ liệu giữa chiến lược và mục tiêu công ty cho phép người dùng phân rã trực tiếp giữa các mục tiêu ưu tiên trong Quý với mục tiêu năm của toàn công ty từ đó có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá vào cuối quý hoặc cuối năm. Ngoài ra, người dùng có thể hiểu rõ hơn về cách mà các mục tiêu cụ thể đóng góp vào việc đạt được chiến lược toàn diện của công ty.

🐞 Sửa lỗi

  • Fixed Hành động cập nhật sai thông báo
  • Fixed Chỉ số không thể cập nhật khi tạo mới từ mẫu