Nhảy tới nội dung

Tổng quan về Đối tác trên Simplamo

Chào mừng bạn đến với Simplamo, nền tảng phần mềm hàng đầu dành cho các công ty sử dụng các phương pháp luận OKRs, KPIs, OGSM, EOS và 4DX để thúc đẩy thành công kinh doanh. Nền tảng của chúng tôi được thiết kế để tối ưu hóa việc triển khai và quản lý những khuôn khổ này, giúp các doanh nghiệp dễ dàng đạt được mục tiêu chiến lược của họ.

Simplamo là gì?

Simplamo là giải pháp toàn diện tích hợp các phương pháp đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất vào một nền tảng thân thiện với người dùng. Công cụ và tính năng của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát mục tiêu chiến lược một cách hiệu quả.

Chương trình Đối tác Simplamo

Chương trình Đối tác Simplamo là cơ hội cho các tư vấn viên, cố vấn và tổ chức hợp tác với chúng tôi để mang sức mạnh của Simplamo đến với một lượng khán giả rộng lớn hơn. Là một đối tác, bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp các doanh nghiệp biến đổi quy trình lập kế hoạch và thực thi chiến lược của họ, đồng thời mở khóa các dòng doanh thu mới cho doanh nghiệp của bạn.

Thông qua chương trình này, các đối tác có quyền truy cập vào các nguồn lực độc quyền, đào tạo và hỗ trợ để đảm bảo thành công trong việc triển khai giải pháp Simplamo trên các ngành nghề khác nhau.

Chính sách Hoa Hồng Chung