Nhảy tới nội dung

Lợi ích khi trở thành Đối tác

Tham gia Chương trình Đối tác Simplamo mở ra một thế giới cơ hội không chỉ cho sự phát triển mà còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích chính khi trở thành đối tác

Cơ cấu Hoa hồng Hấp dẫn

Các đối tác của chúng tôi tận hưởng cơ cấu hoa hồng sinh lời, thưởng cho những giới thiệu và triển khai thành công. Tăng tiềm năng doanh thu của bạn với mỗi lần tương tác khách hàng mới.

Mở rộng Dịch vụ & Giữ chân khách hàng của Bạn

Với Simplamo, bạn có thể hiểu được Sức khỏe của Doanh nghiệp bạn đang tư vấn, nắm toàn bộ các chỉ số dữ liệu để nâng cao khả năng triển khai thành công từ đó

  1. Giúp khách hàng bạn thành công
  2. Hiểu được vấn đề của doanh nghiệp để đưa các gói tư vấn nâng cao
  3. Giữ chân khách hàng tái ký hằng năm