Nhảy tới nội dung

Quản lý nhóm

Quản lý đội nhóm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự tổ chức, hiệu quả, hợp tác và đồng nhất của đội nhóm. Nó giúp quản lý công việc, tạo môi trường làm việc hợp tác, quản lý thông tin, theo dõi đánh giá hiệu suất, quản lý xung đột và giải quyết vấn đề, cũng như tăng cường đồng nhất và định hướng cho đội nhóm.

Thêm Nhóm mới

Để tiến hành thiết lập thêm đội nhóm mới trên Simplamo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Nhóm”, tiếp tục chọn vào tính năng nút “Tạo mới”.

Bước 3: Nhập đầy đủ các trường thông tin mà hệ thống yêu cầu: Tên nhóm, Công ty,….

*Lưu ý:

  • Các trường thông tin được đánh dấu “*” bạn cần phải nhập đầy đủ.
  • Khi khởi tạo nhóm mới, bạn có thể chọn “Nhóm riêng tư”.

Chỉnh sửa Nhóm

Khi cần chỉnh sửa thông tin đội nhóm hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Nhóm”. Tại đây hãy xác định đội nhóm cần cập nhật thông tin.

Bước 3: Tại đây bạn có thể cập nhật các trường thông tin như:

  • Tên Đội Nhóm
  • Công ty
  • Lịch họp của đội nhóm. (Bạn có thể tham khảo chi tiết: Tại Đây)
  • Thêm thành viên cho nhóm hoặc tạo người dùng

Bên cạnh đó ở bước này bạn hoàn toàn có thể chuyển đội nhóm sang “Nhóm riêng tư”.

Xoá Nhóm

Khi cần chỉnh xoá đội nhóm hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Nhóm”. Tại đây hãy xác định đội nhóm cần Xoá.

*Lưu ý: Khi tiến hành thao tác xoá đội nhóm tất cả dữ liệu Mục tiêu ưu tiên, Bảng chỉ số,…. đều sẽ bị “Xoá”. Vậy nên trước khi thao tác xoá đội nhóm bạn cần phải thống nhất với ban lãnh đạo và các thành viên trong tổ chức.

Lọc dữ liệu Nhóm

Khi cần lọc đội nhóm hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Nhóm”. Tại đây hãy chọn tính năng “Lọc”.

Cập nhật Nhóm lãnh đạo

Khi cần cập nhật nhóm lãnh đạo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Nhóm”. Tại đây hãy chọn lại đội nhóm lãnh đạo.