Nhảy tới nội dung

Chia sẻ chỉ số liên công ty

Tổ chức và thực hiện chỉ số Liên công ty theo các bước trên sẽ giúp tăng cường hợp tác, tốiƯu tiên tài nguyên, và tạo ra giá trị lâu dài cho tập đoàn. Chia sẻ chỉ số Liên công ty cũng giúp xác định các điểm mạnh và yếu của quá trình liên công ty, từ đó cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định và điều chỉnh phù hợp.

Bước 1: Chọn đối tượng

Xác định công ty cần chi sẻ Chỉ số Scorecard, trong trường hợp chia sẻ chỉ Scorecard cấp Công ty hãy chọn “Leadership team”.

Bước 2: Chia sẻ Chỉ số

Sau khi bạn đã thiết lập bảng chỉ số tuần của doanh nghiệp mình và xác định được đâu là những chỉ số cần được theo dõi bởi các công ty khác. Bạn hãy tiến hành chia sẻ những chỉ số này theo cách sao:

  • Chọn chỉ số cần chia sẻ đến những công ty khác cùng theo dõi.
  • Tại giao diện chỉnh sửa chỉ số hãy chọn “Chia sẻ với nhóm”. Hãy lưu ý chọn công ty phù hợp để chia sẻ chỉ số.
  • Lần lượt chọn các nhóm cần được theo dõi chỉ số.

  • Sau khi đã nhập đầy đủ các các nhóm cần được chia sẻ chỉ số để cùng nhay theo dõi hãy nhấn chọn nút “Lưu”.