Nhảy tới nội dung

Nhân bản Cột Mốc tiến độ

Nhân bản cột mốc đo lường tiến độ trong việc thực hiện mục tiêu mang lại lợi ích quan trọng như theo dõi tiến trình, đánh giá hiệu quả, tạo động lực và cung cấp thông tin quyết định.

Các bước thao tác nhân bản Cột mốc

Chọn “Cột mốc” cần được nhân bản

 • Ở góc phải màn hình hãy chọn “Nhân bản cột mốc”

 • Nhập đầy đủ các trường thông tin tại giao diện nhân bản:

  • Tiêu đề của cột mốc được nhân bản
  • Cột mốc này cần được nhân bản đến mục tiêu nào nào? Hay vẫn được giữ ở mục tiêu hiện tại?

 • Cập nhật dữ liệu cho cột mốc được nhân bản.

  • Tại đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn:

   1. Giữ tiến độ hiện tại cho cột mốc được nhân bản (Giữ nguyên các dữ liệu cột mốc mà bạn đã cập nhật ở khoảng thời gian trước đó)
   2. Đặt lại tiến độ cho cột mốc được nhân bản (Khi hoàn tất việc nhân bản cột mốc này sẽ được cập nhật mới)
  • Nếu muốn nhân bản “Vấn đề” bạn có thể nhấn “Chọn” vào ô vuông tại màn hình nhân bản.

 • Cuối cùng, hãy nhấn vào nút “Nhân bản” để hoàn thành quá trình nhân bản

Lưu ý: Sau khi đã nhân bản cột mốc bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các trường thông tin của mục tiêu này.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc nhân bản cột mốc. Hãy theo dõi từng bước hoàn thành mục tiêu của mình để luôn ở trạng thái an toàn.